Yumurta Hücresi

Dişi üreme hücresine tıp dilinde ovum denir. Bunun konuşma dilinde karşılığı, yumurta hücresidir. Yumurtalar kadının cinsel bezleri olan yumurtalıklarda üretilir. Bunlar çıplak gözle görülebile­cek büyüklüktedirler. Aşağı yukarı bir cümlenin songndaki nokta kadardırlar. Yumurta ile spermin hacimleri arasında çok büyük bir karşıtlık göze çarpar. Yalnızca üç sperm hücresinin toplam boyları bir yumurta hücresinin çevre uzunluğuna eşittir. Fakat buna karşılık yumurtanın hacmi sperm hücresinden 85.000 kez daha büyüktür. Yumurtanın biçimi yuvarlaktır ve kadının kalıtsal özelliklerini taşıyan 23 adet kromozom barındırmaktadır.

Sperm hücresinde bulunabilen iki tür cinsiyet kromozomu­na karşılık yumurtanın cinsiyet kromozo­mu yalnızca tek türdür. Bütün yumurta­larda X , yani dişilik taşıyan kromozom­lar bulunur. Yumurta, J<endisi_ gibi X

kromozomu taşıyan bir sperm hücresiyle birleşecek olursa, bu birleşmeden doğa­cak çocuk kız olacaktır. Yok eğer aynı yumurta Y, yani erkeklik kromozomu taşıyan bir sperm hücresiyle birleşirse, çocuk erkek olacaktır. Bir başka deyişle, çocuğun cinsiyeti yumurtanın değil, spermin içeriği tarafından belirlenir. Yumurta, spermle birleşmek için kadının bedeninden ayrılmaz. Döllenme olabil­mesi için spermin yumurtaya getirilmesi gereklidir.

Ergenlikle kadının cinsel bezleri olgunlu­ğa vardıktan sonra , normal olarak ayda bir yumurta dışarı bırakırlar. Bu durum­da bir kadının yaşamı boyunca yumurta­lıktan döllenme üzere salınan yumurta sayısı 400′ü bulabilir. Bu yumurtaların tabii ki pek çoğu döllenmeyip ölürler ve adet görmeyle bedenden dışarı atılırlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir