Yılan ve Cinsellik

Yılan, insanlık tarihi boyunca cinsellik bağlamı içinde çeşitli anlamlar taşımış bir simgedir. Adem ile Havva ökyüsünde Havva’ya günah elmasını sunan yılan şekline girmiş şeytandır. Freud’un düş yorumlarında yılan fallus simgesi olarak geçer. Modern cinsel bilimcilerden Masters, yılanın sessizce sürünmesinin insanda cinsel coşkuyu uyardığını söyle­mektedir.

Yunan mitolojisinde Zeus’un zaman zaman bir dişiye yaklaşmak için girdiği kılıklar içinde yılan kılığı da .vardır.

Erkek cinse! organına benzerliğiyle bir cinsel simge haline gelmiş olsa bile yılan, aynı zamanda son derece yaygın bir korku kaynağıdır. Bugün bile yaşamlarında bir kez olsun yılanla karşılaşmamış uygar ülke insanlarında çok derin ve köklü bir yılan korkusuna raslanılır. Bu korkunun bu kadar yoğun biçimde varlığı, insan türünün geçmişin

de bu hayvanın gerçekten türü devamına büyük bir tehlike oluşturduğunu düşün­dürmektedir.

Günah ve yasağın sembolü olmama yanısıra yılan saygı da uyandırır. Özellikle Uzakdoğu kültüründe yılan simgesi bilgelik anlamıyla yüklüdür. Belki de bütün bu anlam ve duygu çağırışımlarının kökeninde yatan yönüyle yılan,öteki dünyayla bağlantısı bulunan’ bir simgesidir. Günümüze kadar tıbbın ve hekimliğin simgesi olarak gelmiş olan Roma tıp tahrişinin simgesi, iyileştirici güce sahip tanrı asasına dolanmış zehirsiz bir ağaç yılanıdır. Bu yılan ölüm ile yaşam arasında bir aracıdır.

Yılan ve Cinsellik” Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir