Vajinizim

cinsel birleşme sırasında dölyolu kaslarının erkek organının girişi­ni olanaksız hale getirecek şekilde kasılması anlamına gelen bir cinsel bozukluktur. Kasların hareketi öylesine şiddetlidir ki, dölyolünun hekim tarafın­dan muayenesi için bile bölgenin uyuşturulması gerekir.

Bu fiziksel durumun yanısıra vajinizm çeken hasta­lar genellikle cinsel birleşmeye karşı “fobi” olarak tanımlanabilecek usdışı bir korku duyarlar. Yalnız ilginç olan nokta, bu sorunun etkilediği kadınların cinsel tepkilerinde genellikle bir noksan­lık   olmamasıdır.

Bu, aslında oldukça ender karşılaşılan bir cinsel bozukluktur.  Fakat orgazm güçlüğü, soğukluk gibi diğer bozukluk­lardan farklı olarak karşılaşıldığı yerde üzerinde   durulmadan  Seçilebilen   bir rahatsızlık değildir.Çünkü sadece kadın açısından  değil,   eşi   için de  büyük sorunlar yaratır. Kadın çoğunlukla bir yandan sorununa yardım ararken diğer yandan korkular içinde bocalar. Eşinin ısrarlı   birleşme- deneyleri   yüzünden fiziksel acı çekerken aynı zamanda terk edilme kaygısı, aşağılanma, utanç vb. duyular içindedir. Erkeğin durum karşı­sındaki tepkileri öfke, kızgınlık şeklin­deyse, bu sorunu daha da güçleştirir. Vajinizm sorununun kökeninde bir takım fizyolojik nedenler yatabilir.  Kalın bir kızlık zarı, havsalanın belli yerlerinde iltihaplanmalar,  urlar,  doğumdan  ileri gelen bozukluklar,  hemoroidler,  idrar yolu  rahatsızlıkları   penisin  dölyoluna girişi sırasında acı vererek dolaylı olarak dölyolünun kasılmasına ve içeriye girişi olanaksız   kılmasına   yol   açabilirler. Vajinizm tedavisinde ilk önce. bu tür kadın hastalıklarının iyileştirilmesi gere­kir. Ancak bu hastalıklar giderildikten sonra da   vajinizm     devam edebilir. Dölyolu kasılmasının ruhsal kökenli bir nedene dayanması olasılığı genellikle daha ağır basar. Bu konuda yapılan en son araştırmalarda vajinizm sorunu olan kadınların büyük bir çoğuluğunun ya­şamalarında bir kez şiddet kullanılarak ırzlarına geçilmiş olduğu görülmüştür. Bu ya da buna benzer korkulu, acılı cinsel   deneyler,    ayrıca   korku   vebilgisizlik kadında.derin bir ruhsal iz bırakabilmektedir. Oysa psikanaliz okulu vajinizmi erkek düşmanlığı olarak yo­rumlamaktaydı ve dölyolu kasılmasını bilinçaltında erkeği hadım etme güdüsü taşımayla özdeş tutuyordu. Bu sorunun tedavisinde uygulanan yöntemlerin ba­şında dölyatağı girişinin ameliyatla genişletilmesi gibi ilkel sayılabilecek bir yöntem geliyordu. Günümüzde artık vajinizm rahatsızlığı . çeken kadınlar üzerinde yukarıda sözü edilen araştırma­ların ışığı altında çok daha basit ve etkili tedavi yöntemleri uygulanmaktadır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir