Uyarım Bölgeleri

insan gövdesindeki cinsel uyarı bölgeleri ya da cinsel uyarıya yatkın bölümler yalnızca üreme organları değildirler. Kadınlarda, tüm gövdeyi kaplayan deri,, cinsel bakımdan az ya da çok uyarılabi-lecek niteliktedir. İnsan gövdesinde bulunan en belli başlı cinsel uyarı bölgeleri aşağıda sıralanmıştır.

Penis. Penisin çeşitli bölümleri arasında en duyarlı olanı, glans adı verilen penis ucudur.

Klitoris. Kadında klitoris penisin karşılı­ğıdır. Dış deri normal olarak klitorisi kaplamakta olup, klitoris başının (erkek­teki penis ucunun karşılığı) ilk anda göze çarpmasını  önler.   Uyarıya çok

yatkın olup, dokunmaya, ritmik baskıya ve her şeyden çok devamlı fakat aralıklı bir uyarıya karşılık verir. Klitorisin aralıksız olarak uyarılması genel olarak iyi birşey değildir. Kadında, gıdıklanma­yı andıran, karşı koyulması, dayanılması son derece güç bir duygu uyandırabilir. Klitorise karşı özel bir ilgi gösteren bir erkek, bu noktanın çevresini uyararak da aynı sonuca erişebileceğini, kadının coşkusu için klitorisin kendisine dokun­manın kesinlikle gerekli olmadığını öğrenmelidir.

Küçük Dudaklar (Labia Minora). Küçük dudakların iç bölümleri dokunmaya karşı son derece duyarlıdır. Bir iç dudaktan başlayarak klitorisin üstünden’ de geçe­rek öbür iç dudakta son bulan bîr tür döner uyarı uygulandığı zaman kadının cinsel coşkusu belirli bir şekilde artar.

Döl Yolu Ağzı. idrar deliği ile döl yolu ağzını içine alan bölge de son derece duyarlıdır.

Döl Yolu. Döl yolunun ağzındaki sfenkter çemberi her hangi bir baskı altında kaldığı zaman daralır. Döl yolunun ön bölümüne, aşağı doğru parmaklar ile uygulanan ritmik baskı, çok keskin bir cinsel coşkuya yol açar. Döl yolu duvarları dokunmaya karşı fazla duyarlı olmadıkları için, penisin döl yoluna girmesinden duyulan cinsel coşku, daha çok ruhsal bir coşkudur. Döl yolu içini doğrudan doğruya uyarmaya kalkmak bu bakımdan anlamsız olmasa bile, tırnakların bu bölgeyi zedeleme ihtimal­leri vardır.

Serviks. Aslında bu bölge dokunmaya karşı duyarlı değildir. Kadın serviksin uyarıldığını sanabilir; ama bu, penisin çok derinlere girmesinden dolayı mey­dana gelen basıncın peritoneum’u (döl yatağı yüzeyini kaplayan doku) etkile­mesi ve derinTere giren penisin genellikle bir seri tepki yaratması yüzündedir. Bu bölgeyi erkeğin parmakları ile uyarmaya çalışması doğru değildir, çünkü eşini yaralayabilir.

Büyük Dudaklar (Labia Majora). Erkeğin testis torbalarını andırır. Kadının cinsel duygularının uyanmasında önemli bir rol

oynamaz ama penis üzerinde uyarıcı bir etkisi olabilir.

Testis Torbaları (Scrotum). Cinsel uyarı ile doğrudan doğruya pek ilişkisi yoktur. Apış Arası” Döfyolu ağzı (ya da penis kökü) ile anus (makat) arasında kalan bölge dokunmaya karşı duyarlıdır. Bu bölgenin orta bölümü özellikle basınca karşı duyarlıdır.

Anus (Makat). Bu bölgedeki cinsel duyular kişiye ve ruhsal etkilerin derecesine göre değişir. Makat ile cinsel organ aynı kaslar ile birbirlerine bağlı olduklarından, gerek erkekte gerekse kadında, cinsel organlar uyarıldığı zaman makat küçülür ve makat uyarıldı­ğı zaman da, cinsel organlar kasılır.

Memeler. Kadınlarda memeler dokun­maya karşı duyarlıdırlar. Ritmik bir basınç ve uyarı hareketi cinsel duygula­rın çoğalmasını sağlayabilir, özellikle meme uçları, klitoris kadar duyarlıdır. Kadının memeler yolu ile duyduğu uyarı aynı anda döl yatağına ve diğer cinsel organlara aktarılır. Bazı kadınlar, meme uçlarının öpülmesini ya da emilmesini cinsel organların uyarılmasına tercih ederler. Bu arada, analık duygularının kadının ruhsal yapısında tuttukları yeri de göz önünde bulundurmak gerekir. Bir takım kadınlar, sırf analık duygularının

ağır basması yüzünden memelerinin uyarılmasından cinsel coşku duymazlar.. Cinsel bakımdan, erkek memesi kadın memesine oranla çok daha az duyarlıdır.

Ağız. Dudaklar, dil ve ağızın diğer bölümlerinde, en az cinsel organlarda olduğu kadar cinsel duyu bulunmakta­dır.

Bacaklar. Bacakların iç bölümleri cinsel Uyarıya karşı kesin bir tepki gösterirler.

Diğer Bölgeler. Bazı kimselerin gövdele­rinde, yukarda sayılanların yanı sıra gelişmiş bir takım cinsel uyarı bölgeleri vardır. Bunlar genellikle, gözler, kulak­lar, ense, boyun, koltuk altları, göbek, karın, bel, sırt, kasıklar, göğsün iki yanı ve bunların çevresindeki bölgelerdir. Saçların ve bazı bölgelerdeki kılların

hafif hafif okşanması da bazı durumlarda cinsel duyguları uyandırabilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir