Utanma Duygusu

Larousse’a göre, cinsel bir anlam taşıyan şeylere karşı duyulan endişe ve korku duygusudur. Fakat utanma duy­gusu çoğunlukla cinsel bir anlam taşımayan gizlilik, ihtiyatltlık ve edeplilik duygularını da içerir. İnsan olmayan hiç bir canlı utanç duymaz, tüm tehlikelere karşı insanaözgü değerler taşıyan koruma ve karşı koyma içgüdülerini bilemez. Utanma duygusu incelenirken gövdesel ve ruhsal utanma duygularının birbirinden ayrıl­ması gerekir.

Normal gelişme durumunda olan canlı­larda cinsel utanma duygusu ilk çocukluk yıllarında uyanır. Cinsel utan­ma duygusunun üç işleyiş şekli vardır:1-  Cinsel içgüdülerin oluşmasında, libido’ nun düzenlenmesinde önemli bir rol oynar, kişiyi özcinsellikten kurtarır ve eş seçimi için gerekli bir öğedir.

2-   Cinsel içgüdülerin doyurulmasını kişinin olgunlaştığı döneme kadar geciktirir yani diğer bir anlatımla bilinçli aşkın kaynağını meydana getirir.

3-  Cinsel utanma duygusu – cinsel iç­güdülerin şekillenmesinden sonra- cin­sel birleşmeyi bir gerçek amaç olarak gören fahişeliği, düşüncenin cinsel organlara ve konulara saplanmasını önler. Kişiyi bir oranda içgüdü zayıflıkla­rından korur.

Kişinin utanma duygusu içinde bulun­duğu toplumun değer ölçülerine göre şekillenir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir