Üreme geniş açıklama

Erkek ve dişi hücrelerin birleşerek yeni bir canlı meydana getirmesine üreme denir. Üreme genel olarak tüm canlıların yeteneğidir. Üreme işlemi sonucu mey­dana gelen embriyon şekil değiştirerek gelişir. Bu gelişimin nedeni hücre bölünmesidir.

Hayvanların üremesi için aynı cins hayvanların erkek ve dişisinin üreme organlarında meydana gelen erkek ve dişi tohum hücrelerinin birleşmesi gere­kir.

Üreme yönünden hayvanlar başlıca üç gruba ayrılır. 1- Ovipar, 2- Vivipar, 3- Ovivipar.

1-Ovipar olan hayvanların dişileri yumurtalarını gövdelerinin dışındaki or­tamlara bırakırlar. Bu yumurtalar sonra­dan erkek tohum hücresine rastlayarak döllenir. Örneğin, balık ve kurbağalarda olduğu gibi.

2- Vivipar hayvanlarda erkek tohumun hücresi ile dişi yumurta hücresi dişinin üreme organı içinde birleşir ve embriyon (oğulcuk) gelişimini ananın döl yatağı içinde tamamlar ve türe özel belli zamanlarda canlı olarak doğar. Örneğin insan ve memeli hayvanlarda olduğu gibi.

3- Ovivipar hayvanlarda yumurta dişinin üreme organı içinde erkek tohum hücresi tarafından döllenir ve gelişiminin belli bir kısmını burada tamamlar., Ve gene türe özel belli zamanlarda sert bir kabukla örtülerek gövdenin dışına atılır. Gelişmenin geri kalan kısmı- ortamın uygun olması şartı ile- dışarıda tamam­lanır. Örneğin kuşlarda, kümes hayvan­larında olduğu gibi.

Üreme geniş açıklama” Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir