Üç Nesil Estetik Cerrahi (haber)

Üç nesil estetik cerrahi anlayışında estetik cerrah bir çeşit aile hekimliği hizmeti veriyor ve neredeyse hayat boyu hastasının yanında oluyor. Yani bir nevi aile estetik cerrahı olarak hizmet veriyor. Bunu bir çeşit yaşam danışmanlığı olarak tanımlamak da mümkün. Doktor, söz konusu aileyle sürekli bir iletişim halinde ve ailedeki herkesi tanıyor.

Başta estetik cerrahi olmak üzere pek çok konuda aile fertlerini yönlendirebiliyor. Ailedeki yeni doğan bebekten, büyükanne ve büyükbabaya herkes, gereken durumlarda estetik cerrahın danışmanlığından faydalanabiliyor. Örneğin ailenin çocuğu düşüpte kaşını yardığında, hemen olaya müdehale edip ileride en az izi bırakacak dikişi atabiliyor. Bu noktada, estetik cerrahinin rekonstrüktif yanını da hatırlatmak gerekiyor. yani yapılan işlem ve operasyonlar sadece estetik, güzelleştirme ve gençleştirme amaçlı olmuyor. Estetik cerrahi sanıldığından çok daha geniş bir perspektife sahip.doğuştan gelen ya da travmalar sonucu oluşan anomalilere, doku kayıplarına da estetik cerrahın danışmanlığıyla en etkin şekilde müdahale edilebiliyor.

3 Nesil estetik; bir aileyi bebekleriyle, genç kızlarıyla ve anneleriyle birlikte bir bütün olarak ele alıp takip etmenin yanında, ayrıca bir bebeği doğuştan ele alıp bunun genç kızlık dönemini, annelik ve orta yaşlılık döneminin takibini de ele alacak olan farklı bir yaklaşım olarak tasarlanmış. Yani doğuştan gelen estetik sorunların giderilmesi aşamasında tanıştığınız estetisyeniniz, sizi buluğ çağında, anneliğe hazırlanırken veya annelik sonrasında ve yaşlılık döneminde ortaya çıkan estetik sorunların çözümünde de yalnız bırakmıyor bu yaklaşımda.

Süreç nasıl işliyor?

Üç nesil estetik cerrahi programı ilk olarak, tabii ki, doktor ve hastanın karşılaşıp tanışmasıyla başlıyor. Çok önemli kabul edilen ilk karşılaşmada, doktor önce, ön yargısız bir şekilde hastasını tanıyor, hastasıyla tanışıyor. Hastanın yaşam periyoduyla ilgili tıbbi öz geçmişini ve beklentilerini detaylı olarak öğreniyor. Ardından da onun adına yaşam takip programını başlatıyor. Yani önce tanışılıyor ve belli bir diyaloğa giriliyor. Kayıtlar tutuluyor, aile düzenli kontroller için doktora başvuruyor ve çatı böyle kuruluyor.

Burada en çok önem verilen noktaların başında, isteklerin analizinin doğru bir şekilde yapılması geliyor. Hasta için en uygun tedavi şekline özel animasyon programıyla karar veriliyor. Her programın cerrahi olması gerekmiyor. Kolay ve cerrahi operasyon dışı pek çok uygulama ve önerilerle de hastayı tatmin etmek mümkün. Söz gelimi estetik operasyon talebiyle gelen bir hasta, bazı saç modeli ve makyaj tavsiyeleri alarak doktorun muayenehanesinden ayrılabilyor. Bunun dışında cerrahi operasyon gerektiren durumlarda, ortak sentez yapılarak hastanın anatomik yapısına en uygun sonuç geliştiriliyor. Hasta operasyon sonrası yaşanacak iyileşme aşamaları konusunda bilgilendiriliyor, karşılıklı güvenle beraber ilerleniyor. Doktor ve hasta estetik operasyon hakkında görüştükten sonra iki tarafın kafasında bir hayel oluşuyor. Işte bu iki hayalin birbiriyle uyuşması, benzeşmesi çok önemli.

Dr. Semih Gök, her hastaya her istediği operasyonu yapmadığını, hastaların doktorlarını seçtiği gibi kendisinin de hastasını seçtiğini anlatıyor. Aynı dilden konuşabildiği ve beklentilerinin uyuşabildiği hastalarla çalışmayı uygun gördüğünü de sözlerine ekliyor. Ona göre, günümüzde estetik cerrahide de prototip bir görüntü oluştu ve aynı anda pek çok şey istenen, büyük beklentiler içinde olan hastalara rastlanmaya başlandı. Dr. Semih Gök ,estetik operasyon geçirse bile kişilerin bunu sonunda kendi anatomilerini korumaları gerektiğini hatırlatıyor.Yüzlerindeki kişiselliğin,mimiklerin kaybolmaması gerektiğini sözlerine ekliyor.

Estetik operasyonlar gerçekleştirirken ilk once işin sağlık boyutu gözönünde bulunduruluyor.Yani güzel ama fonksiyonel açıdan tatmin edici olmayan bi operasyon başarılı Kabul edilmiyorçÖrneğin görünümü güzel amanees alama fonksiyonu bozuk bir burun gibi.

Kim için ne yapılıyor?

Üç nesil estetik cerrahi anlayışında daha once de belirttiği gibi ailenin tüm fertleri için yapacak bir şeyler var.Ailenin fertleri,estetik cerrahi ve diğer tıbb konularda doktorlarına danışabiliyor,ayrıcabir çeşit koruyucu hekimlik hizmeti de alabiliyorlar.Örneğin kilo almaya eğilimi olan bir aile ferdi,doctor tarafından düzenli sporve beslenmeye yönlendirilerek ileride gündeme gelebilecek bir liposuction operasyonundan korunabiliyor.Estetik ve rekonstrüktif cerrahi son derece geniş bir alan ve bu alana giren pek çok cerrahi işlem var.Söz konusu üç nesil olunca da ortaya oldukça uzun bir liste çıkabilir.Bu operasyonlardan en sık gerçekleştirilenler esas alındığında kim için ne yapıldığıyla ilgili olarak şöyle bir tablo oluşturmak olası.

BEBEKLER: Bebeklerin bazı anomalilerle doğmasıson derece sık rastlanan bir durum.Tavşan dudağı ve yarık damak bunların içinde en sık rastlananlardan.Bu anomalilerin rekonstrüktif operasyonlarla giderilmesi mümkün.Burada estetik cerraha düşen önemli bir görev de,ailenin bu duurmdan kendisini sorumlu tutarak psikolojik bir yıkıma uğramalarını önlemek.

ÇOCUKLAR: Kısa bir zaman öncesine kadra çocukların estetik operasyon geçirmesi düşünülmezdi.Oysa şimdi,estetik cerrahlar çocuğun psikolojik durumunu etkileyecek kusurlara,okul çağına gelmeden müdahale edilmesi gerektiği konusunda hem fikir.Bu kusurların başında da kepçe kulaklar geliyor.

BULUĞ ÇAĞINDAKİ GENÇLER: Dış görünümüyle,güzelliğiyle en fazla ilgilenenler hiç şüphesiz buluğ çağındaki gençler.Tabii,estetik kusurlarından en fazla etkilenenler de.Bu kusurlara,gencin tüm hayatını etkileyecek kompleslere dönüşmeden müdahale etmek onungelişimi için çok faydalı olabilir.Gençler içi,estetik cerrahın danışmanlığı ve yönlendirmesi de büyük önem taşıyor.Estetik cerra onları sadece operasyona bağlı değil,fiziksel görünümlerini olumlu etkileyecek doğru bir yaşam tarzına da yönlendirebiliyor.Bu dönemde gerçekleştirilen operasyonların başında,enç kızlara uygulanan göğüs büyütme operasyonları geliyor.Dr.Semih Gök,sanılanın aksine,18 yaşını aşmış gençlerin de,liposuction operasyonlarıiçinbirer aday olduklarını,bunun nedeninin cilt kalitelerinin ve esnekliğinin ileri yaştaki kişilere gore çok daha iyi olması olduğunu belirtiyor.

ANNELER: Üç nesil estetik cerrahi anlayışında en önemli bölümü belki de anneler oluşturuyor.Bunun en onmli sebebi doğum sonrasında kadınların büyük ölçüde yıpranması.Anneye destek olma periyodu,genellikle,hamilekalma periyoduyla başlıyor.Estetik cerrah hamilelik ve doğum sırasında annenin vücudunun bozulmaması için tavsiyelerde ve müdahalelerde bulunuyor.Örneğin hamilelik sırasında oluşan çatlaklardan korunması için ne yapması gerktiğini anlatıyor hatta sezaryen operasyonuna girip ileride minumum dizi bırakacak dikişi o atıyor.

BABALAR: Estetik cerrahinin sadece kadınları ilgilendirdiği görüşü çoktan tarihe karıştı bile.Artık burun estetiği,liposuction gibi en sık yapılan operasyonlar için estetik cerrahların kapısını aşındıran erkeklerin sayısı kadınlarınkine yakın.Üç nesil estetik cerrahi yaklaşımında ailenin tüm fertleri gibi,babalar da estetik konusunda doktorunkontrolünde oluyor ve danışmanlık hizmetinden faydalanıyorlar.

YAŞLILAR: İleri yaşlar da kişiler estetik cerraha gençleştirme amaçlı operasyonların yanı sıra rekostrüktif cerrahi amaçlı da başvurabiliyorlar.Örneğin geçirdiği mem kanseri sonrasında göğsü alınan bir kadı,cerrah tarafından meme rekontrüksiyonuna yönlendirilebiliyor.Yaşlılarda sıkça rastlanan cilt kanseri gibi hastalıklar,onları takip eden bir hekim olduğu için en erken safhada yakalanabiliyor.

ÜÇ NESİL ESTETİK CERRAHİDE HEDEFLER

Estetik Plastik ve Rekonstürktif Cerrahi Uzmaanı Dr.Semih Gök,üç nesil estetik cerrahı anlayışını hem ailenin üç nesil ferdi için,hem de bir kişinin yaşamındaki buluğ çağı,yetişkinlik ve yaşlılık gibi tüm dönemler için geçerli olacağını söylüyor.Buradaki en önemli hususun doktorla hastası arasında kurulan doğru iletişim olduğunu belirtiyor,doğru iletişim kurularak en iyi sonucunda alınacağını sözlerine ekliyor.Bir operasyonun öncesinde,hastanın da doktorun da kafasındaki hayal birbiriyle örtüşmeli diyen Dr.Gök,üç nesil estetik cerrahinin neler hedeflediğini şöyle sıralıyor:

  • Koşulsuz hasta memnuniyeti
  • Beklentilerin doğru analizi
  • Kişinin ideal yüz ve vücut profiline gore en uygun işlemleri planlama
  • Oluşabilecek sonuçların detaylı animasyon sunumu
  • Yaşanacak evrelerin anlatılması
  • İyileşme aşamasında zorlukları beraber göğüsleme
  • Sosyal hayata geçişin mümkün olduğunca kısa sürmesini sağlama
  • Pozitif enerjinin iyileşmedeki öneminikabul etme ve bunu hastaya yaşatma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir