Siğaranın yolaçtığı hastalıklar

Bir kanser hücresinin bölünerek 5-10 cm çapında bir büyüklüğe ulaşması, belirti vermesi 10-15 yıl alabilmektedir. Bu süre içide akciğer kanserinin erken teşhisi genellikle mümkün olmaz.

SİGARA VE SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI Solunum yollarının iç yüzü titrek tüylü epitel denilen üzerinde hareketli tüycükler bulunan bir hücre tabakası ile döşelidir. Bunun üzeri ise mukus denilen yapışkan bir salgı ile kaplıdır. Solunum yollarına giren mikropla bu mukus tabakası tarafından tutulur.Mikroplar mukusun içinde bulunan vücudun savunma sistemi elemanları tarafından parçalanır. Titrek tüylü epitelin tüycüklerinin tek yönlü hareketiyle sürekli yukarıya doğru ilerletilen mukus tabakası ağızdan balgam olarak atılır ve enfeksiyon önlenir.

TİTREK TÜYLERDE FELÇ Ancak sigara dumanındaki zehirli maddelerin etkisiyle ilk aşamada titrek tüylerde felç gelişir. Titrek tüylü epitel balgamı ilerletemez hale gelir. Ama tipik olarak gece boyunca titrek tüyler kendini toparlar ve sabahları balgamlı öksürüğe yol açar. Ancak ileri aşamalarda titrek tüyler tamamen zarar olur. Sigara dumanındaki partiküller , tahriş edici madde ve gazlardan korunmak ve onları dışarı atabilmek için sigara içenlerde mukus salgısı artar.

BALGAM VE ÖKSÜRÜK ARTAR Mukus artışına bağlı olarak öksürük de artar. Ancak toksik maddeler nedeniyle kalitesi bozulan mukus salgısı mikropları öldürecek maddeleri içermez. Dolayısıyla mikrop üremesi için ortam bile oluşturur. Kuşkusuz sağlıklı kişiler de solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanır. Ancak sigara içenlerde akciğerin savunma mekanizmaları bozulduğu için enfeksiyona yakalanma sıklığı artar. Ayrıca sağlıklı kişilere göre iyileşme süresi çok daha uzar.

KOAH ( Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı) KOAH sigara içenlerde içmeyenlere göre çok sık görülen ciddi nefes darlığı, sık ve sürekli enfeksiyonlarla kişinin yaşam kalitesini düşüren ve ölüme yol açabilen bir hastalıktır. KOAH aslında tek bir hastalık olmayıp sigara içenlerde beraber bulunan Kronik Bronşit ve Amfizemin birlikte oluşturduğu bir durumdur.

KRONİK BRONŞİT Sürekli enfeksiyonlar ve sigaradaki zehirli maddelerin etkisi ile solunum yolları zarar görür. Kronik bronşitte titrek tüylü epiteldeki harabiyet ileri derecelere ulaşmıştır. Enfeksiyondan koruyucu mekanizmalar büyük ölçüde ortadan kalktığı için sürekli bir bronşit (solunum yolu iltihabı) söz konusudur. Hastalık sürekli aynı şiddette seyretmez.

YATIŞMA VE ALEVLENMELER Dönem dönem enfeksiyonun yatışmasıyla iyileşmiş görünen hastada bir süre sonra enfeksiyonun çeşitli nedenlerle şiddetlenmesiyle ortaya çıkan alevlenmeler olur. Alevlenme döneminde siddetli nefes darlığı, iltihaplı, kötü kokulu bol balgam, ateş ve sürekli öksürük gibi belirtiler görülür.İlerlemiş vakaları yılda birkaç kez hastaneye yatırılarak tedavi edilmesi gerekir. Fakat hastalık tedavi ile yatışsa da her alevlenme döneminde ilerler ve ölüme kadar şiddeti artarak sürer. Tedavisi yoktur ve yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkiler.

AMFİZEM Amfizem ise akciğerlerin esas görevi olan oksijen ve karbondioksit değişiminin gerçekleştiği alveolleri ilgilendiren bir hastalıktır.Sigara dumanındaki toksik maddeler ince ve hassas yapıda olan alveol duvarını etkiler.Alveol havası ile kan arasındaki gaz alışverişini sağlayan ince zarlar kalınlaşır ve geçirgenliği azalmaya başlar. Alveollerin tomurcuklu yapısı zamanla düzleşmeye başlar. Öte yandan alveollerin girişinde oluşan daralma ve mukus tıkaçları alveole hava giriş ve çıkışını zorlaştırır.Alveollere hava girişi daha kolay olurken giren hava tam olarak çıkamaz.

ALVEOLLER ŞİŞMEYE BAŞLAR Balonlaşır ve yapısı bozulur. Amfizemde hem alveollerde gaz değişimi bozulur, hem de alveollere girip çıkan hava miktarı azalır. Bu kişide sürekli nefes darlığına neden olur. Nefes darlığı zamanla ilerler.Hastalar verilen nefes açıcı ilaçlarla bir ölçüde rahatlarken alveollerdeki hasar ve tıkanma geriye dönmediği için hastalık yaşam boyu şiddetlenerek devam eder.

AKCİĞER KANSERİ Sigaradaki zehirli maddelerle sürekli temas sonucu titrek tüylü epitelin tüycükleri ortadan kalkar. Kanser yapıcı maddelerin de etkisiyle hücrelerin genetik yapısı değişerek başka bir hücre haline dönüşür. Metaplazi dediğimiz bu olay sonucu oluşan bu hücre kansere aday bir hücredir.Kanserojen maddelerle karşılaşma devam ettiği sürece bu hücreler kanser hücresine dönüşür ve kontrolsüz olarak çoğalmaya başlar. Vücut savunma mekanizmaları bu hücreleri ortadan kaldırmaya çalışır fakat yaşın ilerlemesiyle kanser hücresi oluşumu artarken, savunma sitemi de güçten düşer. Ortadan kaldırılamayan tek bir kanser hücresi hızla bölünerek çoğalmaya başlar.

KANSER HEMEN ORTAYA ÇIKMAZ Bir hücrenin bölünerek 5-10 cm çapında bir büyüklüğe ulaşarak belirti vermesi 10-15 yıl alabilmektedir. Akciğer kanseri çoğunlukla erken teşhis edilemez.Teşhis edildikten sonra ise her türlü tedaviye rağmen kişinin yaşam süresi çoğunlukla 12-18 ayı geçmez. Tabi ki sigara içmeyenlerde de akciğer kanseri görülür fakat sigara içenlerde içmeyenlere göre akciğer kanseri ortalama 20 kat fazla görülür.

Siğaranın yolaçtığı hastalıklar” Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir