Optik Nörit

Optik nörit görme sinirinin iltihabıdır. Optik sinir diye adlandırılan görme siniri, retinada oluşan görüntüyü beyine taşıyan sinirdir. Bir elektrik kablosuna benzetilebilir. İçindeki her bir tel oluşan görüntünün ilgili kısmını taşır.

Göz hastalıklarından Optik nörit göz hastalığı bir sinir iltihabıdır. Optik sinirlerde meydana gelir ve sinirlerin şişip iltihaplanması sonucunda oluşur. Genel belirtileri görmede zorluk ve gözlerde acı olan optik nörit göz hastalığı genellikle tek gözde görülür. Optik sinirler, göz ile beyin arasındaki iletişimi sağlarlar. Bu sinirlerde oluşan hasar görmeyi olumsuz yönde etkiler. Eğer sinirin bütününde veya bir kısmında iltihap söz konusu ise fonksiyon tam gerçekleşmez ve görmede problem yaşanır. Optik nörit olduğunda görme sinirinde ödem meydana gelir. Hastalık daha çok 30’lu yaşlar olmak üzere 18 ile 45 yaş arasında her an görünebilir. Kadınlarda daha sık rastlanır.

Optik sinir gözün retina tabakasından alınan görsel bilgiyi aksonları aracılığı ile beynin primer görme merkezinin bulunduğu oksipital loba taşıyan sinirdir. Optik sinirde oluşan inflamasyon ödem ve miyelin kılıfta hasar oluşturarak görme kaybına neden olur. Direk aksonal hasar da birçok durumda sinir tahribatına yol açabilir.

Optik Nörit Nedenleri

En çok görülen sebeplerinden biri multip1 skleroz Ms Hastalığıdır. Bu hastalığın bazı belli başlı belirtileri bulunmaktadır. Bunlar, gözleri hareket ettirirken acı hissi, görüntüde donuklaşma ve bulanıklaşma, siyah noktalar görme, renkleri normalden daha zor algılama, mide bulantısı, ateş, baş ağrısı olarak sayılabilirler. MS hastalarının %50 den fazlasında optik nörit gelişir. %20-30 hastada da optik nörit MS’in ilk bulgusu olarak görülür. MS, optik nöritin tek olası nedeni değildir.

Diğer nedenleri; enfeksiyonlar (örneğin; Sifiliz, Lyme hastalığı, zona), otoimmün bozuklukları (Örn. lupus), inflamatuvar barsak hastalığı, ilaca bağlı (örneğin kloramfenikol, Etambutol) vaskülitler ve diyabet.

Op.Dr.Ahmet Umay

Tanısı

Oftalmoskopla göz dibi incelendiğinde görme sinirinde ödeme bağlı genişleme izlenir. Renkli görme, periferik görme ve ışığa karşı göz bebeğinin refleksi testlerle değerlendirilir. Ultrason, magnetik rezonans inceleme dışında beyin dalgalarının ölçümü de hastalığın ayırıcı tanısı için gerekebilir.

Optik Nörit Belirtileri

Kısmi olabilen görme kaybı, ancak en şiddetli vakalarda toplam ve bir veya iki göz olabilir.
Göz hareket ederken kötüleşen göz ağrısı.
Renkleri ayırt etme yeteneği kaybı.
Ancak görme kaybı genellikle geçicidir ve yine de renkleri tanımlamak veya bulanık görüşü sağlamak gibi zorluklara neden olabilir. Uyarı işaretleri olan görüş sorunlarının diğer belirtilerini ve semptomlarını kontrol edin.

Tedavisi

Çoğu vakada görme fonksiyonları 8–10 hafta içinde normale yakın hale dönerken bazen hastalık tam ve kalıcı görme kayıbına dönüşebilir. Böyle bir durumda damar içine uygulanacak steroid tedavisi görme sinirin hızlı iyileşmesini sağlar. Eğer multipl skleroza bağlı optik nörit varsa o durumda immünsüpresan ilaçlarla tedavisi yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir