Kolobom

Kolobom doğumdan önce meydana gelen göz anormallikleridir. Kolobom, Yunanca kısık, sessiz veya kusurlu anlamına gelmektedir. İris, uvenin en ön kısmıdır (gözün orta tabakası). Bir coloboma, iris gibi göz yapılarından birinde bulunan bir deliktir. Doğumdan (doğuştan) veya göz ameliyatı veya göz travmasından kaynaklanabilir. Bir koloboma bir veya iki gözü etkileyebilir. Kolobomlarda, gözü oluşturan yapılarda doku parçaları eksiktir. Gözün renkli kısımları da dahil olmak üzere, gözün bir kaç bölümünden birinde çentik veya boşluk olarak görünebilir. Kolobomlar bir veya iki gözde de bulunabilir ve boyutlarına ve konumlarına bağlı olarak bir kişinin görüşünü etkileyebilir. Gözde “anahtar deliği” görünümüyle sonuçlanan irisi etkileyen kolobomlar genellikle görme kaybına yol açmaz. Retinayı etkileyen kolobomlar, görsel alanın belirli bölümlerinde görme kaybına neden olur. Büyük retinal kolobomlar veya optik siniri etkileyenler, düşük görmeye neden olabilir; bu, gözlük veya kontakt lenslerle tamamen düzeltilemeyen görme kaybına neden olabilir.

BELİRTİLERİ

İris, göz bebeğinin boyutunu iki kas üzerinden ayarlayarak göze giren ışığın miktarını kontrol eder. İris arızalı olduğunda, bu kontrol işlevini artık gerçekleştiremez. İris kolobomu olan insanlar parlamalara karşı daha hassastır, çünkü daha fazla dağınık ışık “genişletilmiş göz bebeği” nden göze girebilir. Mavi renkli blok filtreler etkilerin önlenmesine yardımcı olabilir. Düzensiz şekilli bir göz bebeği genellikle irisin tabanında bir yırtılmaya işaret eder. Bu gözyaşı normal göz bebeğinin altında meydana gelirse, gözyaşı nedeniyle meydana gelen “ikinci” göz bebeği üst kapak tarafından kaplanmadığından hastalar çift görme ile karşılaşırlar. Görme üzerindeki etkiler, kolobomun ciddiyetine ve büyüklüğüne bağlıdır. Bir başka özellik, özellikle iris kolobomu büyükse görünümdür. Genelde başka bir kişinin yüzüne baktığımız için bu kusuru gizlemek zordur. Hastalar kendilerini damgalanmış hissedebilir ve psikolojik stres yaşayabilir.

NEDENLERİ

Çoğu koloboma vakası, önceden herhangi bir aile öyküsü olmadan ortaya çıkar, ancak bazı ailelerde koloboma kalıtımsal olabilir veya hamilelik sırasında belirli ilaçlar veya enfeksiyonlar gibi çevresel faktörlerden kaynaklanabilir. Bazen, koloboma aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer göz koşullarının riskini artırabilir.

-Glakom
-Retina dekolmanı
-Koroidal neovaskülarizasyon
-Katarakt

TEDAVİSİ

Günümüzde kolobomun tedavisi yoktur. Kolobom olan çocuğun ilk yıllarında, hastalığın etkilerinin ve göz sağlığının takip edilmesi için hastanede uzman bakımı alması gerekir. Bu kontrollerin sıklığı çocuğun ihtiyacına göre belirlenecektir. Kolobom olan çocuklarda glokom hastalığı (yüksek göz basıncı) ve retina dekolmanı gelişme riski yüksek olabilir. Her iki hastalığın da tedavisi vardır. Eğer çocuğunuzun göz sağlığı sabit ise ve komplikasyon gelişmiyor ise, yedi yaşına kadar her altı ayda bir, daha sonra yılda bir kez göz testi yapılması gereklidir.

Kolobom olan çocukların gözlük takması gerekebilir. Ancak gözlükler kolobomdan kaynaklanan görme problemlerini düzeltemezler. Ancak gözlük, kolobom sebepli olmayan yakını ya da uzağı görememe sorunlarını düzeltmede kullanılır. Bazen, daha ileri evrelerde kontak lens kullanımı gerekebilir. Bu gözbebeğinin anahtar deliği görünümünü yuvarlaklaştırmaya yardımcı olur. Işık hassasiyetine bağlı olarak, güneş gözlüğü ya da azalan görüşü düzeltebilecek bazı yardımcı araçlar önerilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir