Karpal Tünel Sendromu

El parmaklarının hareket ve hissinin sağlanmasında önemli bir rolü bulunan ve median sinirin el bileği hizasında sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Sinir sıkışmaları içinde en sık görülen rahatsızlıktır.

İlk bulgular genellikle elde güçsüzlük, çabuk yorulma ve özellikle ilk üç parmakta (baş, işaret, orta parmaklar) karıncalanma hissidir. İlerleyen dönemlerde ağrı şiddetlenir, parmaklarda uyuşmalar başlar. Ağrı ve uyuşukluk hissi genellikle geceleri hastayı uykudan uyandıracak kadar şiddetli olabilir ve belirtiler hasta ellini salladığında ve bileğini hareket ettirdiğinde azalır. Tedavide öncelikle cerrahi dışı yöntemler denenir, cevap alınmadığında zaman kaybetmeden cerrahi yapmak gerekir.

BELİRTİLERİ

Karpal tünel sendromu bazen dirseğe, kola, hatta omuza ve boyuna doğru yayılabilen ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşma veya bu yakınmaların kombinasyonları ile birlikte ortaya çıkar. Uyuşukluk ve karıncalanma genellikle başparmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağındadır. Belirtiler genellikle gece ortaya çıkar; araba kullanmak, gazete okumak ve telefon ile konuşmak gibi günlük aktiviteler sırasında belirtiler artabilir ve insanın günlük yaşam kalitesini etkileyebilir.
Çok şiddetli olgularda, kalıcı duyu kayıpları gelişebilir ve “tenar kas erimesi” adı verilen, başparmağın tabanındaki kasların erimesi durumu ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda, başparmağın oppozisyon hareketi bozulabilir, kavrama güçsüzleşebilir ve ince tutuşlarında sıkıntılar ortaya çıkabilir; ileri dönemlerde, tedavi görmeyen hastaların şikayetlerine ellerinden küçük cisimleri düşürme gibi belirtiler de eklenebilir.

Bazen başka hastalıkların belirtileri de Karpal Tünel Sendromu’nun belirtilerine benzeyebilir. Şikayetlerin gerçek nedeninin ortaya çıkartılması için, hekimin önereceği testler ile diğer problemlerin ekarte edilmesi gerekir. Bunlar, kas, bağ veya tendon hasarları, başparmak veya bilek artriti, Kırık ile birlikte olan bilek hasarı, Boyun omurgaları arasında sinir kökü sıkışması, şeker hastalığına bağlı Diyabetik nöropati gibi sinir problemleridir.

TEDAVİSİ

Belirtiler bazen cerrahi dışı yaklaşımlar ile ortadan kaldırılabilir. Diğer tıbbi durumların tanısını koyup tedavilerini yapmak, elin kullanım alışkanlıklarını değiştirmek ve el bileğini, median sinir üzerindeki basıyı kaldıracak şekilde atele almak faydalı olabilir. Gece yatarken atel kullanmak, uykuyu bölen belirtilerin azaltılmasında yardımcı olabilir. Ağrı kesici ve anti-enflamatuar ilaçların kullanılması, çok özel durumlarda sinir etrafındaki sişliği azaltmak için karpal tünele (nadir de olsa) uygulanacak bir steroid enjeksiyonu, bazı hastalarda belirtileri (geçici olarak) ortadan kaldırabilir.

Belirtiler çok şiddetli veya gerilemiyor ise, cerrahi tedavi kaçınılmaz ve doğru tedavi seçeneğidir. Cerrahi tedavi ile karpal tünelin tavanını oluşturan bağ kesilerek sinirin içinde bulunduğu kanalın hacmi genişletilir, sinirin üzerindeki basınç azaltılarak median sinir doğrudan rahatlatılır.

Ameliyatta kullanılan teknikler (açık veya kapalı teknikler), ve yapılacak ameliyat kesileri (klasik veya mini insizyonlar şeklinde) değişebilir. Amaç ve hedef tüm tekniklerde aynıdır: Karpal tünel hacmini genişletmek, sinir üzerindeki basıyı direkt olarak azaltmak; büyültme altında sinire uygulanacak nöroliz işlemi ile siniri rahatlatmaktır.

Tedaviye ne kadar erken başlanırsa, o kadar başarılı sonuçlar alınabileceği akıldan çıkartılmamalıdır.

Karpal tünel cerrahisi genellikle Hastaneye yatış yapılmadan ayaktan uygulanan bir ameliyattır. Ameliyat genel veya bölgesel anestezi altında, kola pnömatik özel turnike uygulanarak, kansız ortamda ve büyütme altına gerçekleştirilir. Ameliyattan sonra el bileği istirahat atelli pansuman ile sarılır; Ameliyat dikişleri ameliyatın 10-14 günleri arasında alınır. Hastaya atel kullanması ve güç gerektiren işlerden 4 ile 6 hafta sakınması önerilir.

Uyuşukluk ve karıncalanma ameliyattan sonra (24-72 saat içerisinde) ani olarak geçebilir, veya sinirdeki hasara bağlı olarak düzelme süresi 6-12 ay sürebilir. Ameliyat yerindeki ağrı birkaç hafta devam edebilir. El ve el bileğindeki kas gücünün normale dönmesi, birkaç ay alabilir. Özellikle çok ağır vakalarda, karpal tünel sendromunun belirtileri cerrahi tedavi sonrasında da devam edebilir. Ameliyat sonrası fizik tedavi uygulamaları ve sekonder cerrahi girişimler gerekli olabilir.

EGZERSİZLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir