Epilepsi Hastalığı

5 yaşındaki çocuğunuz konuşurken birkaç saniyeliğine kendinden geçiyor, boşluğa bakıyor ya da anlamsız heceler söylüyor. Sonra birden kendine gelip, hiçbir şeyin farkına varmadan konuşmasına kaldığı yerden devam ediyor. İlkokula başladığında bir matematik sınavı sırasında yaptığı çarpma işlemini yarıda bırakıp kağıda karalamalar çiziktirince, öğretmeni çocuğunuzun zekâ özürlü olduğundan şüphe ediyor.

14 yaşında bir genç telefonda arkadaşıyla konuşurken birden yere düşüp “ah, ah, ah” diye bağırmaya başlıyor; yaklaşık 5 dakika boyunca yerde kasılmış olarak yatıyor. Nöbetin sonrasında kendini çok yorgun hissederken 2-3 saat uyuduktan sonra hiçbir şey anımsamıyor.

Bu iki olayda bahsedilen kişiler epileptik (saralı) bireyler. Beyinlerindeki bir sıradışılık nedeniyle belkide yaşamları boyunca bunlara benzer birçok nöbet yaşayacaklar…

Epilepsi ile ilgili ilk fizyopatolojik değerlendirmeler 19. yüzyılda John Hughlings Jackson tarafından, sadece klinik gözlemelere dayanılarak ortaya çıkartıldı. Jackson’ın epilepsi alanına yaptığı katkılar modern tıp bilimi tarafından hala kullanılmaktadır. Jackson, kendinden önce ve sonraki birçok kişinin yaptığı gibi epileptik nöbetlerin birçok çeşidinin bulunduğunu ve birçok farklı nedeninin olduğunu kabul etti.

Epilepsiden bahseden ilk kişi M.Ö. 350’lerde Hipokrat’tır. Bu yüzden “Hipokrat hastalığı” olarak da bilinir. Jackson’a ek olarak birçok yetenekli fizyolog da epilepsileri sınıflamaya çabaladı.

1861’de J. Russell Reynolds, sinir sistemindeki yapısal bir düzensizliğe bağlı olan kasılmaları semptomatik, merkezi sinir sisteminin dışındaki nedenlerden kaynaklananları da sempatik epilepsi olarak tanımladı. Sinir sisteminin içinde ya da dışında herhangi bir yapısal anormallik söz konusu değilken oluşan epilepsileri ise idiyopatik olarak değerlendirdi. 1881 yılında Sir William Gowers epilepsiyi, grandmal, petitmal ve histeroid olarak sınıfladı.

Beyin, milyonlarca sinir hücresinden (nörondan) oluşan, çok karmaşık bir yapıdır. Nöronların aktiviteleri genellikle çok iyi düzenlenmiştir ve kendini düzenleyen mekanizmalara sahiptir. Nöronlar, bilinç, hareket, konuşma, bellek, heyecan, vücudun duruş şekli gibi çok geniş bir işlev yelpazesinden sorumludurlar.

İşlevler, beyin hücreleri ile vücudun bütün kısımları arasında akan çok küçük miktardaki elektrik yükleri sayesinde gerçekleştirilmektedir. İşlevlerin birinde ya da birkaçında meydana gelecek geçici kesintileri veya istemsiz düzensizlikleri “nöbet” olarak tanımlamak mümkün. Böyle bir olay beynin kendi yapısından kaynaklabileceği gibi, kimi zaman da glükoz ya da oksijen eksikliği gibi çevresel nedenlerden de meydana gelebilir.

Herhangi bir insan yaşantısının herhangi bir döneminde bir kez nöbet geçirebilir, ancak bu epilepsiye işaret etmez. Ancak beyindeki nöronal işlevlerde, beyinden kaynaklanan ve kişide tekrarlama eğilimi gösteren nöbetler söz konusu ise “epilepsi” terimini kullanmak doğru olacaktır. Yani epilepsi, beynin normal elektriksel işlevlerinde, zaman zaman kısa kesintiler ve düzensizlikler meydana getiren nörolojik bir durumdur.

Bir nöbet söz konusu olduğunda, normal yapı, olması gerekenden çok daha yoğun, kesikli, elektrik boşalmaları ile bozulur. Bu durumsa, kişinin bilincini, vücut hareketlerini ve duygularını kısa bir süre için etkileyebilir. Beyin, elektrik boşalmaları gerileyene ya da sonlanana normal işlevine kadar kavuşamaz.

Daha önce de belirtildiği gibi, şartlar uygunsa herhangi bir beyin nöbet geçirebilir. Yine de birçok kişide nöbet gözlenmez. Bu kişilerin beyinlerinin yüksek “nöbet eşiğine” sahip olduğundan, bir başka deyişle nöbetlere direncinin yüksek olduğundan bahsedilebilir.

Bireyler eşik değerleri açısından farklılık göstermektedirler. Bu değerler muhtemelen kişinin genetik karakterlerinin bir parçasını oluşturmaktadır. Düşük eşiğe sahip bir kişi, bir başkası için rahatsızlık vermeyecek bir durumda kriz geçirebilir. Ancak epilepsinin genetiği bu kadar basit değil.

Bazı bireylerde varolan nöbet eşiği, beynin alışılmadık bir uyarıya (örneğin bazı haplar ya da belli frekansta yanıp sönen ışıklar gibi) maruz kalması ya da yaralanması durumunda azalmaktadır. Yaralanma ciddiyse (araba kazası, doğum sırasındaki bir travma, darbe ya da tümör gibi), epilepsi bir sonuç olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Epilepsi tüm yaş grupları içinde insanları en çok etkileyen nörolojik düzensizliktir. Nöbetler herhangi bir kişide ortaya çıkabilse de, çok küçük yaşlarda ve geç erişkin dönemde daha sık olarak beliriyor. Epilepsinin 2/3’si 14 yaşından önce meydana gelmektedir.

Epilepsi nöbeti geçiren bir kişi, çok büyük olasılıkla neler olduğunu anımsamayacaktır. İşte bu yüzden nöbet anını gören kişinin anlatısı bir doktorun tanı koyabilmesi için çok önemli olmaktadır. Hatta bazen nöbetin ve epilepsinin hangi tür olduğunun anlaşılabilmesi açısından tek belirgin gözlem olarak kalmaktadır.

Nöbetin epilepsiden kaynakladığından kesin olarak emin olunduğu zaman, bunun beyindeki bir tümör gibi bir nedenden olup olmadığı incelenir. Epilepsi tanısı koymanın bu aşamasında devreye çeşitli testler girer. Bunlardan en geneli, nöbetlerin metabolizmadan kaynaklanmaoığının kesin olarak anlaşılabilmesi için yapılan kan testleridir.

Bundan sonra uygulanan ikinci test beynin çok ayrıntılı ve temiz bir görüntüsünü sunan, Manyetik Rezonans Görüntülemesi (MRI) olarak adlandırılan bir beyin taramasıdır. Bu taramanın amacı ise epilepsinin nedeninin beyindeki görünür bir bozukluk olup olmadığının anlaşılabilmesidir. Birçok epilepsi hastasında bu testin sonucu normal çıkacaktır.

En yaygın olarak kullanılan üçüncü test ise beynin yüzeyindeki elektrik aktivitesini ölçen, “electroencephalogram” (EEG) olarak adlandırılan testtir. Bu test, yaklaşık 30 dakika kadar süren, kafatasının üzerinde belirlenmiş bazı özel noktalara yerleştirilen elektrotlar aracılığı ile alınan sinyallerin güçlendirilerek, kağıt üzerine döküldüğü bir işlemdir. Yalnız, EEG beynin sadece test süresindeki elektriksel aktivitesi hakkında bilgi verebilir. Bu yüzden negatif bir EEG testi kişide epilepsinin olmadığı anlamına gelmez.

Epilepsi Nöbetleri

Epilepsiler arasında farklar ve birçok değişik çeşit nöbet bulunduğu için ILAE (International League Against Epilepsy, Epilepsiye Karşı Uluslararası İşbirliği) tarafından belirlenmiş özel bir terminoloji kullanılmaktadır. Bu terminoloji “grandmal” ve “petitmal” gibi eski nöbet tanımlarını da değiştirmektedir. Yeni sınıflama, nöbetleri kısmi (fokal ve parsiyal) ve jeneralize olarak ikiye ayırıyor.

Kısmi ve jeneralize nöbetler arasındaki en önemli fark, beynin hangi bölümünün nöbet sırasında etkilendiğidir. Elektrik boşalması, beynin korteksinin salt bir bölümüne ait ise kısmi; tüm beyni aynı anda etkiliyor ise jeneralize nöbet olarak tanımlanıyor. Kısmi başlayan bir nöbet, sonradan jeneralize nöbete dönüşebilir. Nöbetler dışında epilepsi ise kabaca 2 gruba ayrılır.

İdiopatik Epilepsi

Epilepsinin bu türünde, belirgin bir çevresel etmenin yeralmadığına, genetik faktörlerin belirleyici olduğuna inanılmaktadır. Nöbetler arası EEG normal çıkabilir. Bu tip epilepsi ilaç tedavisine genellikle olumlu yanıt verir.

Semptomatik Epilepsi

Bu epilepsi türü ya doğum sırasında ya da yaşantının herhangi bir döneminde beyinde ortaya çıkan bir anormalliğin sonucudur. Bu anormalliğin sonucu olarak epilepsiden başka sorunlar da ortaya çıkabilir. EEG incelemeleri anormalliği ortaya çıkarabilir. Bu tip epilepside ilaç tedavisinin yanıtı kişiden kişiye değişmektedir. Kimi bireylerin ise nedeni belirlenemeyen kriptogenik epilepsisi vardır.

Epilepsinin 30’u aşkın nöbet çeşidi buluyor. Hepsinin belirtileri birbirlerinden farklıdır. Kısmi nöbet geçiren bir kimse işitme ve görme duyularında bozulmalar, vücudun bir bölümünün titremesi gibi belirtiler gösterir.

Basit kısmi nöbette bilinç bu durumdan etkilenmez. Karmaşık kısmi nöbette ise, hasta yarı bilinçsiz ve şaşırmış davranır. Yürüme, mırıldanma, kafa çevirme gibi amaçsız davranışlar sergileyebilir. Bu davranışların hemen hemen hiçbirisi hasta tarafından daha sonra anımsanmaz.

Kendini kaybetme nöbetleri ise genellikle çocuklarda rastlanan ve yetişkin dönemde kaybolan, bilincin 5-15 saniyelik sürelerle kesintiye uğramasıdır. Bu süre içinde kişi boşluğa bakıyor gibi görünebilir.

Epilepsi nöbeti denince insanların aklına en çok gelen, ancak istastik olarak en sık rastlananı olmayan, jeneralize tonik-klonik nöbetlerdir. Bu nöbetler iki aşamada gelişir: Birinci aşamada (tonik) kişi bilincini kaybeder ve yere düşer, vücut kaskatı bir hal alır. İkinci aşamada (klonik), uzuvlar titremeye ve gerilmeye başlar. Nöbet sona erdikten bir süre sonra bilinç yavaşça tekrar kazanılır.

Nöbetler, nöbetin tipine göre birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzayabilir. Çok ender durumlarda nöbet saatler sürer. Bir tonik-klonik nöbet genellikle 1-7 dakika arasında bir sürede sonlanır. Ancak “Status Epilepticus” denilen çok uzun süreli (birkaç saat gibi) nöbetler tehlikelidir ve doktor yardımına ihtiyaç vardır.

Epilepsi nöbetlerinde genellikle kişiye ilk yardım yapmak gerekmez. Ancak özellikle tonik-klonik nöbetlerde birkaç noktaya dikkat etmek yararlı olabilir. Nöbet başladıktan sonra yapılacak hiçbir şey nöbetin daha kısa süremesini sağlamayacaktır. Onun için kişiyi sarsmak, tokatlamak ya da soğan koklatmak bir işe yaramaz. Tonik-klonik nöbette, bilinç kaybından dolayı kişinin yere düşme ve kendini yaralamak olasılığı olduğundan hastayı yere yatırmak yararlı olabilir.

Epilepsi nöbetleri sırasında dili yutma söz konusu değildir. Ayrıca ağıza konacak birşey, kasılma sırasında kişinin dişlerine zarar verme olasılığı doğurur. Salyayı yutmaması için hastanın kafasını yana doğru çevirmek yararlı olacaktır. Nöbetten sonra hasta bir süre uyuma ihtiyacından olabilir. Nöbetler 10 dakikadan daha uzun sürüyorsa ya da peşpeşe birkaç nöbet geçirilmişse doktora haber verilmesi gerekir.

Epilepsi İle Yaşamak

Epilepsinin yanlış anlaşılmasından (daha doğrusu bilinmemesinden) kaynaklanan bir dizi sorun epileptik bireyleri hayatları boyunca etkileyecektir. Özellikle ülkemizde, kimi yerlerde epilepsinin vücuda cin, peri girmesi olarak yorumlanması, bu rahatsızlığın tedavisinin tıpda değil de, hoca ve üfürükçülerde aranmasını beraberinde getirmektedir. Ülkemizde epilepsinin tıp dışı yaygın tedavilerinden biri de kurşun dökmektir.

İlaçla başarılı olarak tedavi edilebilecek ya da en azından nöbetlerin arası oldukça uzun bir zamana çıkarılabilecek bir hasta, bu nedenden dolayı sık nöbetlerle yaşamak zorunda bırakılmaktadır. Epilepsi tanısı konan bir kişi, tedavisini sürdürmenin yanısıra normal yaşantısını da bozmadan devam ettirmelidir.

Epilepsi de tüm diğer rahatsızlıklar gibi kişinin genel sağlık durumundan etkilenmektedir. Buna göre stresin azaltılması, depresyondan kaçınma, alkolden uzak durmak, egzersiz gibi şeyler, epilepsi üzerinde olumlu etki yapacaktır.

Epileptik birey bir çocuksa, en önce yapılması gereken şeylerden biri de öğretmenine ya da öğretmenlerine haber vermek, onları epilepsinin ve nöbetlerin şekli ve sıklığı hakkında bilgilendirmek olacaktır. Özellikle küçük yaştaki çocuklarda rastlanan “kendini kaybetme” şeklindeki nöbetin farkedilmesi önemlidir.

Epilepsi, beyindeki bir oluşum bozukluğundan kaynaklanmadığı sürece herhangi bir zihinsel yetersizliğe yol açmamaktadır. Epileptik bireyler, kendi akranları kadar başarılı ve yetenekli olabilirler. Epilepsisi olan bir çocuğun sağlıklı olarak yetiştirilmesinde en büyük görev yine aileye düşmektedir. Epilepsinin bir hastalık olmadığını vurgulamak, çocuğu o yaşlardaki çocukların yaptığı şeylerden (akranları ile oyun oynamak vs.) alıkoymamak ana-babaların elinde.

Epilepsi, çocuk ya da yetişkin herhangi bir bireyin spor yapmasına engel değil. Yalnız, bazı sporlarda (yüzme gibi) kişinin gözlem altında bulundurulması (yüzme havuzu ya da cankurtaranların bulunduğu kıyılar gibi) kendi yararına olacaktır. Özellikle sık ve tonik-klonik nöbet geçiren kişilerin yüzmeden uzak durmasında yarar olabilir.

Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi epilepside de erken ve doğru teşhis önemlidir. Bireyin rahatsızlığının bilincinde olarak, gözetim altında yetişmesi; rahatsızlığı hakkında tam olarak bilgi edinmesi yaşantısının ileriki dönemlerinde ortaya çıkabilecek ruhsal sorunların hiç belirmemesini sağlayabilir. Her konuda olduğu gibi sağlıklı birey yetiştirmenin yolu da bilgilenmekten geçiyor.

Epilepsi Hastalığı” 85 Yorum Yapılmış

 1. inci

  bu eplepsi hastalığını bende geçiriyom ama neler yapmama bilmiyom? Neden daha çok bayılmalar sıklaştığınıda bilmiyom

  Cevapla
 2. melis

  benimde babam hasta ve ben cok üzülüorummm hepetit c hastasıı annemle sessiz sessiz konuşuyolarr bende onları dinliorum babamın ytest sonuclaırna flan bakıorumm ve onu kaybetmekten cokkk korkuorummm bugun hastalığıyla ilgili birşey daha örendimm ve ağlıorumm allahım sen babama şifa ver tüm hastalarımıza kendimi cok yalnız hissediyorumm beni kmsenin tanıya mıyacağı biyerleri yazıp rahatlama istedim sadece

  Cevapla
 3. melike

  asi özellikle senin için yazıyorum bende epilepsi hastası idim çoçukluk bu hastalıkla geçti allaha şükür iyi oldum hocadan hayır gelmez önce tipi olanı yapıp yanı sıra dua etmek lazım bu hastalık doklorumun dedine göre çeşitleri varmış her kişide farklı olabiliyo ama ilaçlarını ihmal ette iç karatmak gibi olmasında bunun sonda ölümcül sonuçlarda var çogu hastalıgın ölümcül sonuçları var ama moral ve ialç tedavisi ile çözülüyo ilerlemiş olmazsa istersen msnmi ekle yardımcı olurum mel…….

  Cevapla
 4. vdgcjm

  gercekten sizin icin birsey yapmak istiyorum.cok uzgunum keske bir bilim adamı olsam bu hastalıga care bulurdum.allah sifa versin.

  Cevapla
 5. asi

  ben 15 yaşımda bu hastalığa yakalandım şimdi 24 yaşındayım 3 çeşit ilaç aldım şimdiki kullandığm ilacın adı lamiktal 100 mg kullanıyorum 4 senedir nöbet geçirmiyorum belki yanlış olacak ama ben bir hocaya gittim şuan ilaç almıyorum 1 ay oldu nöbet geçirmedim ama çok korkuyorum beynimde titremeler oluyor acaba kurtulacakmıyım size söz veriyorum iyleşirsem size yazıcam şimdi bitkilerden yapılan bir ilaç alıyorum güzel allhım hepimize acil şifalar versin

  Cevapla
 6. ELÇİN

  Ben 5 yıldır epilepsi hastasıyım ne kadar da epilepsi işi etkilemiyo deselerde etkiliyo çaresi olan bi hastalık ama bence çaresi olmayan bi hastalık bu epilepsi denilen illet allah bu hastalıga yakalanlara yardımcı olsun

  Cevapla
 7. DİLEK

  MERHABALAR BENDE 9 YAŞIMDAN BU YANA EPİLEPSİ HASTASIYIM 6-7 KERE NÖBET GEÇİRMİŞİM BENDE İLK DOKTORA GİTTİĞİMİZDE DEPAKİN KULLANMIŞTIM SONRA İLK NÖBETİMİ GEÇİRDİĞİMDE İLACIMI DEĞİŞTİRİP LAMİCTAL VERDİLER ONU KULLANIRKENDE NÖBET GEÇİRDİM AMA DAHA SONRA BU İŞTE GERÇEKTEN UZMAN OLAN Bİ DOKTOR BULDUK KEPRA 1000 ML.KULLANIYORUM SABAH AKŞAM ÇOK ŞÜKÜR NÖBET FİLAN GEÇİRMİYORUM ÇEVREMDE BU HASTALIĞI ÇEKEN İNSANLARADA ÖNERDİK HAPSİDE ÇAREYİ BULDULAR ÇOK ŞÜKÜR ŞİMDİ 1,5YILDIR EVLİYİM ŞU ANDA ÇOCUK YAPMAMIZ YASAK İNŞALLAH İLERDE ODA OLUCAK EĞER DOKTORUMUN ADRESİNİ İSTEYEN ARKADAŞLAR VARSA BANA MAİL ADRESİMDEN ULAŞABİLİRLER [email protected] allahım hepimize acil şifalar versin

  Cevapla
 8. mine

  ben bu acıyı 25 senedir cekiyorum okudum herkesin derdini galiba eniyisi benim cünkü bn ilaclarımı düzgün vedoktorun bütün söylediklerini aynen yaptım su anda hastalıgın ismide olsa üstümde cok rahatım herkese allah sabır versin

  Cevapla
 9. BOLULU

  BEN DAHA YİRMİDÖRT YAŞINDA BU HASTALIGA YAKALANDIM,ŞİMDİ YİRMİSEKİZ YAŞINDAYIM .BU HASTALIKLA DÖRTYILDIR YAŞIYORUM AMA DÖRT YILDA HAYATIMI ÇOKKÖTÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ.BURDAKİ ARKADAŞLARIMA VA BANA ALLAH HEPİMİZİN ŞİFASINI VERSİN.DERDİ VEREN ALLAH ONUDA BİZDEN ALSIN

  Cevapla
 10. rabbim yar ve yardımcımız olsun

  önder izmirde bir profdan bahsetmişsin acaba eşinizi oraya götürdünzmü. faydası oldumu profösörün. nişanlımda izmirde oturuo yardımcı olurmusun mail adresim [email protected] şimdiden çok teşekkurler rabbim
  şifa dilenenlere acil şifalar versin sa

  Cevapla
 11. HAKKARİLİ KIZ

  benimde epilepsi hastası olan bir arkadaşım var onun nöbetleri saatler sürüyor ve kalktın sonrada kendisine gelmiyor bütün gün birlikteyiz bayılırken ne yapmalıyım önerilerinizi bekliyorum şimdiden tşk herkesede geçmiş olsun

  Cevapla
 12. dilek

  merhabalar ;öncelikle bizi böyle bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim ve herkese Allah acil şifalar versin benim kardeşim ilk nöbetini 9 yaşında geçirdi şuan 11 yaşında günde 3/4 kez bile nöbet geçirmeye başladı çok sıklastı doktoru ilk ilaca başladığında tekrar nöbet geçirmezse ergenlik çağına girerken atlatma olasılığı var demişti ancak bi çok kez nöbet geçirdi. hala atlatma olasılığı varmıdır.ve bu hastalığın kesin bir tedavisi yokmu?? teşekkür ederim

  Cevapla
 13. meltem

  ben epilepsi ilacı kullanıyorum 1 ay boyunca kullanmam gerekiyomuş adı depakin. ama bende çok sık bayılmalar flan olmuyo şimdiye kadar 1 defa oldu eeg çekildikten sonra bu ilacı verdiler çok ağır mı hastalığım…

  Cevapla
 14. samet parlak

  oncelıkle hastalıgından kımse şikayet etmesın arkadaslar sızden daha kotu durumda olanları dusunun ve ALLAH a sukredın hastalıgı verende o dermanı verende o..hadi ALLAH şifa versin herkese..

  Cevapla
 15. elif

  mrb benım kardesım 11 yasında epılepsı hastası ve yurumuyor dogustan bunun bı caresı yokmu yurume ihtımali yokmu

  Cevapla
 16. ONUR

  Biktim artik 7 yasindan beri epilepsi hastasiyim ve suan 20 yasindayim halen birakmadi beni temporal epilepsi turundenim ve dilimi ve hafizami etkiledi dilim pelteklesti hafizamsa bi seyi biyere koydummu bulamiyorum.ilaclari ictim degistirdim olmadi biktim. Allah kimseye vermesin

  Cevapla
 17. bşraa

  ben şuan 15 yaşındayım yaklaşık 5 sene önce başım agrılarımdan dolayı doktora gitmiştim epilepsi teşhisi konuldu öncelikle çeşit çeşit oldugu için bazılarının ilaçla tevasii olabiliyor bunu zaten gittiginz doktorunda söylemesi lazımdı.. Ayrıca epilepsiden ölende hiç duymadım. Benim nöbetlerim haftada bir uyku halinde bayılma şeklinde oluyordu, nefesim kesiliyordu ve tenim morarıyordu aslında ilaçla tevadivi vardı fakat ben 5-6 ay önce kafama göre bıraktım ilacı ondan tekrarladı bu hastalık ilacımın dozunu yükselttiler devam ediyorum.. çok can sıkıcı bi durum!!!

  Cevapla
 18. tutku

  bende epilepsi hastasıyım ölürmüyüm bilmiyorum ama yasamayı seviyorum hayattan zevk alıyorum ve daha 15 yasındayım

  Cevapla
 19. hale

  benim kardeşimde böyle acaba bu hastalığın caresi varmı*
  ?

  Cevapla
 20. princesse

  Selamlar burcu

  Bizimde biricik annemiz epilepsi hastasi ve bizde uzun zamandir konusunda uzman bir doktor arayisi icerisindeyiz.
  Anneniz eger gercek bir epilepsi hastasi ise size Hacettepe universitesi Serap Saygi doktoru tavsiye ederim. Ama oncelikle Kesin teshis konmali.Allah yardimciniz olsun…

  Cevapla
 21. özgür

  altı aylık bebegim ara ara kasılmaları oluyo dr gittik eeg cekildi cok azbir dagalanma var dediler şimdilik bir teşis koymadılar kansızlıkdan olabilecegini söylediler elerini kitleyip morarıyor gözleri kayıyor seselere tepkivermiyor 2-3 dakika sürüyor o anda kucama alırsam korkuyo aglamaya başlıyor napmam gerekiyor epilepsi olabilirmi yardımcı olursanız sevinirim

  Cevapla
 22. huseyin

  benim oglumda bayılıyor ve baygınlık geçiriyor doktorlar bir teşis koyamadılar psikolojik oldugunu söylüyorlar ben epilepsiden şüpheleniyorum belirtiler onu gösteriyor allah herkese acil şifalar versin

  Cevapla
 23. cemre

  ben 16 yaşındayım yaklaşık 2 yıldır epilepsi hastasıyımm nöbetlerim genelde birkaç dakika sürüyor vücudumun sağ tarafını hareket ettiremiyorum boşluğa bakıyorum we ne düşündüğümü hatırlamıyorumm hiç birşey söyleyemiyorumm
  ilaç tedavi görüyorum ama şu ana kadar etkisi oolmadı umarım önümüzdeki yıllarda olur yinede sinirden depresyondan sıkıntıdan uzak durmaya çalışıyorumm .. Allah herkese acil şifalar wersin…

  Cevapla
 24. şüheda

  benim kuzenim bu hastalığa yakalandı daha 8 yaşında onun için üzülüyorum allah acil şifa versin

  Cevapla
 25. burcu

  ben 21 yasındayım annem kendimi bildim bileli epilepsi hastası kendisi 56 yaşında son 7 yıldır psikolojik bozuklukları basladı. herseyi kafaya takıyor.cok yemek yiyor ve şişman .sürekli uyuyor.ayda 1 defa mutlaka nöbeti oluyor.nöbetleri en fasla 5 dakika sürüyor.nöbetten sonra ne olupbittiği hatırlamıyor.nöbet esnasında idrarını yapıyor.kepra 1000mg kullanıyor.kalp ritminde bozkluk var.bu sene anemi hastalıgıda ortaya cıktı.bizden gizli fazla ilaç yutuyor.götürmediğimiz yer almadıgımıs ilaç kalmadı.ne yapabilecegimisi bilen bisi yardım edebilecek insanlardan cevap bekliyorum.allah kimseye göstermesin .herkese acilşifalar versin

  Cevapla
 26. haydar genç

  ben epilepsi hastasıyım.ben nelerden faydalanabilrim.½40özürlüyüm

  Cevapla
 27. sinem

  14 aylık kızım hfif kasılmaları var sürekli aglıyor havele geçirmedi ayaklarını basmıyor doktorlar sonuçları temiz diyo napıcam bilemiyorum acele cevap bekliyorum

  Cevapla
 28. senem

  merhaba arkadaşlar ben lustral ilaç alıyorum.sanırım epilepsi hastaları kullanıyormuş.bende titreme kasılma oluyor kendimden geçiyoum daha sonra uykum geliyor doktor bana yanlış ilaçmı verdi anlamadım.benim rahatsızlığım sizce epilepsimi ben 2 yıldır böyleyim yardımcı olursanız sevinirim.herkese acil şifalar diliyorum.allah sabır versin

  Cevapla
 29. tevfik

  arkadaslar oncelıkle hepınıze gecmıs olsun benım bır kardesım var 27 yasında bu hastalıgı 15 senedır yasıyor ve gecelerı uykuda gecırıyo bugunlerde sıklastı dun doktoro goturduk sımdı yatıyor onda unutkanlık basladı ve hafıza kaybı sızden rıcam ıyı bır doktor sımdıkı dktoruda ıyı dıyorlar ama bız baska kısılerıde gostermek ıstıyoruz su an adana balcalı üniversitesınde yatıyo gusel bır hastana dedıgim onerebılecegenız doktor varsa yazarsanaız sevınırım allah hepınıze sifa versın

  Cevapla
 30. selvi şahin

  arkadaşlar hepimize allahtan şifa diliyorum…bende epilepsi hastasıyım ama ben uykumda bir defa nöbet geçirmiştim şuan 15 seneden beri ilaç kullanıyorum.ama hiç iyileşme durumuda gözükmüyor.yinede allahıma binlerce şükürler olsun büyük bir hastalık değil bizden daha kötüleride var.benim şuanki şikayetim başımda çok fazla titreme oluyo…ne bilim arkadaşlar sadece allah allah allah diyorum allahım büyük dert veriyo dermanınıda verir inşallah hepimize……

  Cevapla
 31. meltem bircan

  elim ayağım uyuşuyor ve bayılıyorm.başım karıncalanıyor . ayıldığım zaman nefes alamıyorm.sonra titreme oluyor.nolur yardm edin. hastaneye gitiğmde sakinleştirici vuruyorlar.tek çarem sizsinz cvp yazn ltfen

  Cevapla
 32. esra

  eğer gerçekten tedavi olmak istiyorsanız johns hopkins hastanesi en iyisi benden 10 senedir epilepsi hastası olan biri olarak söylüorum artı ameliyat olabilme imkanı bile var tabi genelde bu son safha da oluyor

  Cevapla
 33. Emel

  ÖNCELİKLE ALLAH HEPİNİZE VE HEPİMİZE ŞİFA VERSİN. BENİM ABLAM YAKLAŞIK 25 SENEDİR EPİLEPSİ HASTASI VE 7 SENEDİR NÖBET GEÇİRMİYORDU AMA DOKTORA KONTROLE GİTTİ DOKTORU DENEME İÇİN DEĞİŞK İLAÇ VERİP DOZUNU AZALLTTI. VE 3 AL SONRA TEKRAR HASTALANDI. 1 HAFTA HASTANEDE YATTI. TEKRAR ESKİ İLAÇLARINI İÇMESİNİ SÖYLEDİ. ARADAN 2,5 AY SONRA ABLAM TEKRAR NÖBET GEÇİRDİ. EN SON HASTENE DOKTORUN GÖZÜ ÖNÜNDE NÖBTE GEÇİRNDİ VE KALBİ DURDU O DOKTORDAN ALLAH RAZI OLSUN ABLAMI HAYATA TEKRAR DÖNDÜRDÜ. BİZ İLACINI İÇMEDİĞİNDEN ŞÜPHELENDİK AMA ÖYLE DEĞİLMİŞ. ABLAM KENDİNE ÇOK YÜKLENMİŞ YANİ HERŞEYİ KAFAYA TAKMIŞ. ÖMÜR BOYU BU İLAÇLARIMI İÇİCEM DİE. BİR HAFTA HASTENEDE YATTI. VE ARTIK SÜREKLİ GÖZETİM ALTINDA KALICAK. KISI ANLATMAK İSTEDİĞİM STRESTEN UZAK DURUN KENDİNİZİ DÜŞÜNMÜYORSANIZ LÜTFEN AİLENİZİ DÜŞÜNÜN. BENİM ANNEM HALA DAHA AĞLIYOR VE BEN ÇOK ÜZÜLÜYORUM. VE ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM BU HASTALIK ALDIĞIM BİLGELERE GÖRE GEÇİCİ DEĞİL. İLAÇ TEDAVİSİ İLE YAŞANMAK ZORUNDA. İNŞALLAH Bİ ÇARESİ BULUNUR VE BU VE BUNUN GİBİ TÜM HASTALAR KURTULUR. HAYAT DEVAM EDİYOR. ŞÜKREDİN EN AZINDAN KİMSEYE MUHTAÇ DEĞİLSİNİZ. ELİNİZ, AYAĞINIZ TUTUYOR, KONUŞUYOR, YÜRÜYOR, GÖREBİLİYORSUNUZ. DAHA KÖTÜLERİDE VAR. DUA EDİN. ALLAH ŞİFA VERSİN.

  Cevapla
 34. öznur

  mrb arkadaslar bende bu hastalığa 10 yaşında yakalandım ve 7 seneden berii çekiyorum sankii daha kötüye gidiyorumm nöbetlerim önceden fazla bu kadar sık olmuyordu gecen seneden beri cok sık sık olmaya başladı ve bu durum beni ruhsal yöndende cok etkiliyo.. artık dısarıda cıkamıyorumm cok korkuyorum çünkü..annem ve babam beni mutlu etmek için ellerinden geleni yapıyolar ama bu durumda beni cok sıkmaya basladıı her gecen gün daha çok üzülüyorum biran önce iyileşip her genc kızlar gibi bende arkadaşlarımla dısarı cıkmak ve gezmek istiyorum okuluma gidip gelmek istiyorum ama bu hastalık yüzünden eve tıkılıp kaldım hiçç bişi yapamaz haldeyim bazen halime cok cok şükrediyorum ama benden daha kötü durumda olanlarda var çünkü..bütün arkadaşlar geçmiş olsun allah şifa versin diyorum

  Cevapla
 35. İSTANBULLU

  ÖNCELİKLE ALLAH HEPİNİZE YARDIM ETSİN
  BEN İSTANBULDAN YAZIYORUM BENİM KARDŞİM GÜNDE 3 VEYA 4 DEFA GARANTİ NÖBET GEÇİRİYORDU ALLAHIMA ŞÜKÜR AMERİKAYA GÖTÜRDÜK ORDAKİ DOKTORLARDA AYNI STRES’TEN UZAK VE YORULMASIN DEDİLER İLAÇ VERDİLER HAP KULLANIYOR GEÇTİ ALLAH BİZE O DURUMU 1 DAHA GÖSTERMESİN VALLAHİ İLACIN İSMİNİ UNUTTUM AMA SÖZ YAZACAM BURAYI TAKİP EDİN ADIM İSTANBULLU OLACRAK GEÇECEK

  Cevapla
 36. özel .....

  herkese geçmiş olsun diyor ve aynı epilepsi hastalıgı bendede var nasıl gectiğini bilmiyorum ama hiç kafamada takmıyorum yılda bir defa oluyorum olacak zaman haberim oluyor sol elim tit reme yapyo hemen kendimi müsayit biryere oturuyorum yanımda kim varsa uyarıyorum
  ben hasta oluyorum diye hastalıkta utanacak bişey olmaz utan mayin arkadaşlar yoksa çok kötü sonuçlar sizi bekliyor olabilir cümleten allah şifalar versin
  adana / seyhan yaş 32

  Cevapla
 37. selma

  merhabalar.babam 45 yaşında 20 yıldır gece uyurken nöbet geçiriyor.doktorlara gittik EEG ve beyin tomogrofisi çektirdik birşey bulamadılar.Eptantion ilacı verdiler bu ilacı kullandığı halde hastalığı yine devam etti ve ediyor.hasta olan arkadaşlardan bir care buldularsa bize de çare olsunlar.geçmiş olsun herkese…

  Cevapla
 38. Şükrü

  hacer arkadaşım bende epilepsi hastasıyım 6 yıldır samsunda 19 mayısta kontrolumu yapıyoruz her 6 ayda bir. 6 yılda en az 7-8 tane ilaç değişimi dozaj yükseltme alçaltma gibi herşeyi yaptım fakat ben bu hastalığın her şeyini doktorla konuştum ilacı kullanmak mecburiyetindeyiz ameliyatla işi çözsek bile 5-6 yıl daha ilacı kullanacaksın diyo yani ameliyatta işin çözümü değil şükürler olsun ki 1 yıldır hiç büyük nöbet olmadı yani bayılma gibi ama 2-3 hafta da bir çok ufak 3-5 saniye gibi bazen oluyoo mecburuz kaderimiz yüce allahımızın bizim kaderimizde açtığı çizdiği bir yol bu arkadaşlar ilacımızı düüzgün bir şekilde kullanalım yeterli.

  Cevapla
 39. hazal

  benim kardeşimde 7 yaşında ve 1 buçuk senedir
  tasiyormuş daha yeni olduğu için geçer diyor doktorlar ama biz emin olamıyoruz tedavisi var geçicek değilmi ban ulaşırsanız ve bilgi verirseniz iyi olur allah herkese şifasını versin

  Cevapla
 40. hacer

  yıne hacer 25 yasımdayım.4 senelik evliyim.ama cocugum yok.yapma dedı dokturum.kucukken menerjit hastalıgı gecırdım.hic konusamamısım 3 yasımda konusmaya basladım bıraz konusmakta zorlanıyom bazen.14 yasımda basladım.12 senedırnobet gecırıyom 2 yıl bayılmıyorum cok sukur.bayıldıgım zaman hıc bısey olmuyo bende sadece agzımdan kopuk gelıyomus. 3.4 dk sürüyomus nobetim.sabahları kalktıgım zamanbaşım cok agrıyo bazı zamanyanımda bırı olsa dıyorum cok korkuyorum.

  Cevapla
 41. hacer

  14 yasımdan beri buhastalıga basladım.depakin krono ilacını kullanıyodum iyi gelmedıgı icinde lamictal ilacınıda kullanıyom hemde depakınıcrono yu.2006 yılında en son kontrola gıttım 1 sene sonra kontrola tekrar gıtmem gerekırken gıdemedım.aradan 2 yıl geçti ve hiç nöbet gecırmedım.ilaclarımı aynen iciyorum.acaba zararınamı icıyorum ilaclarımı belki azaltacaktı doktorum gıtseydım kontrole.aa kendim ilacımı azalttım lamıctali 100 mg yerine 50mg iciyorum.ıyımı yapıyorum cvb beklıyorum

  Cevapla
 42. uğur

  ben bildiğim kadarıyla yardımcı olayım. benimde ilk 3 once once kriz geldi.toplam 6 kere gecirdim. epilepsinin bircok ceşitleri var yorgunluktan aşırı bilgisayardan tv de zaping yaprken hertz değişimleri beyine dalga gondermesi nedeniyle . alkolden kesinlikle uzak durulmalı.club lara aşırı yanıp sonen ışıklar cok zararlıdr. karanlıkta tv izlemek yada bilgisayar kullanmak.loş ortamlardan kaçınmak.tabi bu saydıklarım cok katı ama kendim bile cok esnek davranıom.hangi epilepsi, olduğun eeg cekimi sonucunda belli olr ona gore teshis belirlenir .bazı cesit epilepsiler 2 yıllık tedavi ile gecebilir nobet gecirmemek kaydıyla fakat miyoklinik epilepside omur boyu kullanmak gerekir.herkese geçmiş olsun

  Cevapla
 43. AYSE

  BENİM ARKDAŞIMDA EPİLEPSİ GEÇİDİ KISA KISA NÖBETLER GEÇİRİYOR BU YÜZDEN OKULA GELEMİYOR HERKESE GEÇMİŞ OLSUN

  Cevapla
 44. emine

  ben bı tırafık kazasındakafadan aldıgım darbe sonucu epılepsı hastası oldum 3 yıl önce kaza yaptım fakat hapı içmem gerektıgı halde benı yeterınce bılgılendırmedıler 6 ay sonra ılk nöbetimi gecirdim ilk nöbetimi gecirdigim zaman 3 kez aynı gun içersinde geçirdim doktora baygın bişekilde gitmişim bır hafta hastanede musade altında kaldım eptontogın hapını kullanıyorum 2 senedır gecirmemiştim fakat gecen hafta tekrar gecirdim bana bu hastalıgı nasıl yenebılırım piskolejim çok bozuluyo nişanlıyım hastalıgı yenmek istiyorum bana alanın da uzman en iyi bir doktor önerın adresini verin lütfen bilgilendirin herkezew acil şifalar rabbim herkezi korusun derdi veren rabbim dermanını da versın inşallah allaha emanet olun kardeşlerim

  Cevapla
 45. ikra

  Çözüm sizziniz diyen arkadaşım özellikle size yazıyorum ve dğer hastalara çünkü dediğiniz çipi benim ablama taktılar yirmi beş yıllık hasta ölmekten beter şimdi..sakın denemeyin krizler belki azalır ama başka neler çıkıyo anlatamam..şimdi doktorlar hiç bişey yapamıyo..kesinlikle tavsiye etmiyorum..ALLAH herkese acil şifa versin..

  Cevapla
 46. haşim alkan

  slm benım yegenım 19 yaşında ıkı yıl once ılk defa ellerı tıtredı doktora goturduk onemlı bır şeyı yok dedıler depakın verdıler 2 yılda gecer dedıler şimdi ilaca 10 gun ara verdık bayılma oldu doktor kontrolunde tekrar ilaca başladı bu hastalıkdan tamamen kurtulması ıcın başka bır tedavı yontemı varmı bılgılendırırsenız sevınırız aılece cok uzuluyoruz saygılarımla

  Cevapla
 47. nihan

  merhaba hocam.bende epilepsi hastayım suana kadar hiç nöbet geçirmedım. depakın 500 kullanıorum her aksam yatmadan once.ilerıde benmde nöbet gecrme ihtimalım war mı ve çip denilen bi’şi varmış. ve nasıl uygulanıyor bılgılendırırsenız sevınırım iyi akşamlar.

  Cevapla
 48. ezel

  slm benim kızımım kemikleri çokes nek herkes epilepsi diyo ama değil epilepsi olan geç konuşur geçmi yürür sizce anlamıyorum herkese geçmişolsun

  Cevapla
 49. arman

  slm ben neredeyse 4 yıldır epilepsi hastasıyım.bu hastalıktan habersizdim.ilk kez araba kullanırken krize yakalandım.yorgunluktan olabileceğini düşünüp umursamadım.daha sonrada tekrarlayınca doktora gittim.şuan hap kullanıyorum.düzenli kullandığım sürece sorun yok ama 2 kez atlarsam bayılma krizi yaşıyorum.bu hapları ömür boyu kullanmak istemiyorum.aceba ameliyatla kurtulabilmem söz konusu mu.yoksa böylemi devam edicek.beni bilgilendirirseniz minnet duyarım.

  Cevapla
 50. mavi

  S.A BU HASTALIĞIN NEDENİ VE ÇARESİ NEDİR VE BİR SONU VARMI İLAÇLA TEDAVİ EDİLEBİLEN BİR HASTALIK MI YOKSA OMUR BOYU İLAÇ KULLANMAK ZORUNDAMISIN BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM
  ALLAH CÜMLESİNİN ŞİFASINI VERİR İNŞALLAH

  Cevapla
 51. selver

  benım de kardeşim epilepsi hastasıydı ilk 6 aylık tı bayıl dı 7 yasına kadar sureklı hastanelerdey dık 7 yasın dan sonra bayılmaları geç ti fakat suan piskolajısı çok bozuk piskolaga da gıttı çok pi faydası olmadı çok üzülüyorum ve su an balı kokluyo tıner çok kotu durum da nasıl basa çıkabılırız bılmıyorum hareketler normal degıl yasıtları gıbı davran mıyo yardım cı olur sanız sevınırım gorumcem dede var su an eplepsi oda kendını çok kasıyo sol kolunu ve boynunu çevıremıyo konuşmalarındada tutarsızlık var doktora gıttı ılaç tedavısı uygulanıcak kasılmaları geçermı bılemıyorum çok kasılıyo duzeltmeye ugrastık ça daha çok yapıyo benı bu konu da bılgılendırırsenız çok sevınırım ALLAH HEPINIZE ŞİFA VERSIN..

  Cevapla
 52. aycan

  arkadaşım sara hastası en ufak bi şeye sinirlendiğinde hemen bayılıo bir anda anlamıozz çok üzülüyorum tedavisi yokmu bunun ya doktorlar geçiştirioo…

  Cevapla
 53. aslı

  BENİMD KARDEŞİM EPİLEPSİ HASTASI ONADA NÖBET GELDİGİNDE KASILIP DİŞLERİNİ GICIRTATIYOR BİLGİLER İÇİN TEŞEKKÜRLER BAŞARILAR…

  Cevapla
 54. mustafa Bağlar

  ben şuan 20 yaşındayım 13 yaşlarında ilk nöbetimi daha sonra bir kaç nöbert daha geçirdim en son doktora gittik mr ekg çekildi sonra depagin adında bir hap kullandım 2 sene boyunca ve hiç bir gün akşatmadım bu 15 yaşından beri hiç nöber geçirmedim allaha şükür ama uyurken arada bilinçsiz refleksler oluyo

  Cevapla
 55. hasene

  merhaba ben 21 yaşında genç bir kızım 12 yaşımdan buyana epilepsi hastalığığla yaşıyorum bana yardımcı olan çok iyi doktorum var ibrahim bey … hiç dert etmiyorum normal bir insan gibi hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum epilepsi hastalarına bir önerim var ilaçlarını doğru kullanmaları önemli olan o hiç bir şeyi kafanıza takmayın hiç kimse bizden üstün değil unutmayın ki tarihte de önemli kişilerden çoğu epilepsi hastasıydı:sezar,napolyon,büyük iskender… hı bide allah sevdiği kula dert verirmiş. hoşçakalın sağlıklı günler by.

  Cevapla
 56. ceyhan

  benim kardeşim 18 yaşında epilepsi hastalıgına yakalandı şu an 25 yaşında nöbetleri özellikle uykudan kalkınca tutuyor agzından köpükler her yeri kasılıp mororuyor 5 dakika sürüyor ve biz hiç bir çagresini bulamadık biz zonguldakta yaşıyoruz bunun çagresi varmıdır bizi yönlendire bileciginiz bir doktor varmıdır ailecek çok üzülüyoruz şimdiden çok teşekkür ederiz

  Cevapla
 57. ilhan

  kardeşim epilepsi hastası askerlik muaynesi olacak acaba askerliğe gitmemesi için ne yapmam gerekir

  Cevapla
 58. hazan

  Arkadaslar bende 24 yasındayım 20 senedir bu hastalıkla mucadele ediyorum,en basta sabretmeyı bilmeliyiz ilac tedavinizi asla bırakmayın faydası yok diye düsünmeyin ben faydasını gördüm 5 yıldır nöbet gecirmiyorum,ilaclarımı hala kullanıyorum. Bu 20 yıl icinde cok yol aldım basta nöbetlerimde ayaklarım ellerim tutmuyordu zamanla sadece ellerimde titreme kaldı Allaha sükür 5 yıldır titremelerimde gecti. Bu hastalıgın her zaman morale ihtiyacı var sinirlenmemeye dikkat edin. Umudunuzu asla yitirmeyin Allah hepinizin yardımcısı olsun.

  Cevapla
 59. burcu

  Arkadaslar bende 1 senedir bu hastaliga yakalandim ama benim ´bayilmalarim genelde 2 haftada bazende haftada 2 kez oluyor norml degil galiba ilacta kullaniyorum ama ben hic faydasini görmedim 1 senedir hep ayni cok stresliyim diyede olabilirmi

  Cevapla
 60. çare_SİZ _siniz

  arkadaşlar öncelikle allah herkese bu konuda yardım etsin…ben 10 yıldır bu hastalığı çekiyorum 17 yasında yakalandım.ilaç kullanıyorum kendimede dikkat ediyorum allaha şükür nöbetlerimde çok sık olmuor 2-3 sene arayaı buluonerdeyse ama şu var bu hastalıkla hayatının sonuna kadar yaşayacaksın çünki kesin tedavisi yok ameliyat bile kesin çözüm deil ama yeni bir haber aldım küçük bir çip üretilmiş ve bu hastaya ameliyatla takılıp nöbetin gelmesini engelliyormuş ben bunu çok önceleri haberini okumuştum ama hakkında daha fazla bilgim yok araştırıcam ARKADASLAR KENDİMİZİN DOKTORU OLMALIYIZ BİZİ BİZDEN DAHA FAZLA KİMSE KORUYAMAZ asla isyan etmeyin !!!!!!

  Cevapla
 61. cennet genc

  ıyı gunler ben yegenıman basından gecenlerı anlamak ıcın rahatsız ettım sızs.sabah 8de kalkmıs ve su ıctıp tekrar yatmıs aradan 10 dakıka sonra dılerı kenetlenmıs,ellerını yummus ııııııı gıbı sesler cıkarmıs ve goz bebeklerı kaymıs.hastanede doktorlar soguk havale gecırmıs demısler ve epilepsi hastalıgından suphelenmısler.gereklı tahlıllerı yapmıslar EEG sonucu ıyı degılmıs ama beyın emarı cekılemedgı ıcın kesın bısey soylemedıler ode eylulun 9da cekılecekmıs.cekılen eeg yasadıklarından bır gun sonra yapılmıs ne kadar dogrudur sızce.hasta 2 yasında sımdıden tesekkurler

  Cevapla
 62. ÖNDER

  sevgili dünya gecmiş olsun hastalıgın kesin caresi yok ama bazı ilaclarala kıriz zamanları uzatılabiliyor sadece
  ama hastalık sürekli ilerliyor ne yazıkki
  kırız zamanaları dışında normal yaşantısınını sürdürüyor kişiler ama kırız sonrası kendisine gelmek bazen 72 sati bulabiliyor ayda bir sefer kıriz zamanları oluyor bu konuda izmirde bir purofösör var kendisi abdullah gülün dayısı türkiyedeki uzmanlardan birisi bu hastalık hakkında yıllardır araştırma yapıyor.
  benim eşimde aynısı bazen hiç konuşmuyor insanlardan kacıyor ama şimdilerde normal senin erkek arkadaşın gibi ama hasatlık genellikle irsi oluyor
  eşlerden cocuklarada geciyor bu rahatsızlık allahn sabır versin daha fazla bilgi için [email protected] .com

  Cevapla
 63. dünya

  merhaba benım erkek arkadasım epilepsi hastası ve ben bunu dün ögrendim.sürekli yalnız kalmak istiyor.bişeylerden kacıyor.askere gıdecek orda dahada ılerlemezmı rahatsızlıgı ? tedavısı yokmu :(:(:( yanımdayken hıc nobet gecırmedı hastalıgının ılerılıgnıde bılmıyorum yardımlarınızı beklıyorum bu konuda aydınlatırmısınız

  Cevapla
 64. ÖNDER

  ARKADAŞLAR EEG VE TOMOGRAFİ CEKİMLERİNDE HER ZAMAN CIKMAYA BİLİYORMUŞ TEADAVİ OLARAK KESİN BİR SONUC YOK SADECE BAZI İLACLARLA KIRİZ ZAMANLARI UZATILA BİLİYOR KESİN OLARAK BİR TEDAVİSİ YOK ARKADAŞLAR İZMİRDE BİR PUAROFÖSÖR VAR BU HASTALIK ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR YAPIYOR BEN EŞİMİ ONA GÖTÜRECEGİM EMİN OLMAK İÇİN EMAR VE EEG BİŞEY CIKMADI AMA GENEDE ONA GÖSTRECEGİM EMİN OLMAK İÇİN DAHA FAZLA BİLGİSİ OLAN ARKADAŞLAR VARSA BENİ BİLGİLENDİRİRSE MEMLUM OLURUM
  BENDE ELİMDEN GELDİĞİ KADAR ARKADAŞLARA YARDIMCI OLABİLİRİM
  BİLDİLERİNİZİ [email protected] adresine gönderirseniz sevinirim şimdiden hepinize teşekkürler allah hepinize açil şifalar versin

  Cevapla
 65. ÖNDER

  ÖNCELİKLE HEPİNİZE GECMİŞ OLSUN BEN 25 GÜNLÜK EVLİYİM EŞİM GECENLERDE BAYILDI VUCUDUNDA KASILMALAR YÜZ HATLARINDA KASILMALAR OLUYOR KONUŞMA ZORLUGU VAR EEG VE TOMOGRAFİ CEKTİRDİK DOKTOR BİŞEY YOK DİYOR AMA BEN KORKUYORUM YA CIKARSA DİYE
  BAYILMADAN SONRA BİR KAC GÜN ATEŞİ CIKTI SÜREKLİ HALSİZLİK OLDU BENİ BİLGİLENDİRİRSENİZ MEMLUN OLURUM ŞİMDİDEN SAG OLUN

  Cevapla
 66. ayse

  benim kardesim suan 10 yasında 2sene önce bu hastalığa yakalandı ama ilk baslarda okadar tahlil yaptırmamıza ragmen temiz çıktığını söylediler 1 sene sonra uyku arasında nöbeti tekrarladı tekrar doktora götürdük ve depagin adlı hapı kullandı o günden beri de kullanmakta. bu hastalığın çaresi nedir lütfen cevap atar mısınız ilgili doktorlara sesleniyorum yardım etmeleri için tesekkür ederİM. CEVABINIZI BEKLİYECEGİM.

  Cevapla
 67. merve

  benim kızım da epilepsi hastası daha 4 aylıkken tutuldu şimdi 2 yaşında ama halen hasta ve nöbet geçiriyor.lütfen yardım edin bu hastalıktan kurtulmanın bi yolu tedavisi yok mu?gitmediğimiz prof ve hastahane kalmadı.daha çok küçük dayanamıyor,üstelik gelişme geriliği var.yürüyemiyor,konuşamıyor,eliyle bi cismi tutamıyor.dayanamıyoruz artık 2 hastalıkla birden uğraşıyor yavrum.daha anne bile demedi diyemiyor canım.bu durumda olan herkese geçmiş olsun diyorum.allahım kimsenin başına vermesin.sağlığınızın kıymetini bilin!yardımlarınızı bekliyoruz lütfen……053256231683122703156 ankara\sincan

  Cevapla
 68. gül

  benim kızım da epilepsi yalnız bir yere gitmesi beni hep korkutuyor hep yanında biri olsun istiyorum düştüğü zaman yardım etsinler diye ama o bunu hiç kabül etmiyor
  çünkü hastalını kabül etmiyor psikolağada çok gittik ve ne yapaca bilmiyorum bir çözüm öneride bulunursanız sevinirim şimdiden teşekkürler

  Cevapla
 69. beyza

  slm arkadaşlar bnde bi zamanlar bu hastalıkla boğoşuyordum 6 yaşlarındayken bu teşhis kondu ama bnm nöbetlerim felan kasılmalarım olmuyoırdu sadece bayılıyordum kendimden geçiyordum yani.10 yaşına gelinceye kadr ialç tedavisi gördüm ve belli aralıklarda kontrollere gidiyordm sonra bigün doktorum artık kurtuldugumu sölemişti ama yapmamam gereken bana yasak olan şeyler vardı mesela asitli içecekler güneşe çıkmak tuzlu içecekler vb. bn şu anda bu yasakların hiç birine uymuyorum ve bi problemimde yok yani bu hastalıkla düzenli bi şekilde ialçları kullanıp kontrollere aksatmayıp üzerine düşersen sen galip geliyorsun bnm burdan herkese çağrım insanların duydukalrında size garip garip bakmalrını kafaya takmayın o onların ayıbı terbiyesizliği siz kendi içinizde bu hastalıgı yenin olurmu çk samimiyim inanın bi gün szde böle bi sitede kendinizi böle yorumlar yaparken bulacaksınız inş. allah herkese acil şifalar versin…

  Cevapla
 70. selen

  bende 3 aydır hastahanelerde uğraşıorum yaklaşık 4 kere EEG çekildi artık çok sıkıldım ve biran önce bitmesini istiorum ama daha bitmiyecek gibi görünüo bendede epilepsinin bir değişiği epileptiform var ama nöbetleri hemen hemen aynı oluo gerçekten çok zor bende 16 yaşında bir genç kızım ve artık bitsin istiorum ailemin sürekli üstüme düşmesi falan zoruma gidio ama yapçak bişi yok tüm arkadaşlara geçmiş olsun

  Cevapla
 71. kader

  benim yeğenimin kocası epilepsi hastası ileri derecede ameliyat çözüm mü merak ediyorum. oğlum da uzun ca sure ilaç kullandı şu anda ilac kullanmıyor ileriki yaşlarda sorun yaşaya bilirmi.

  Cevapla
 72. gülcan20

  merabalar.ben su anda üniversite 1. sınıf öğrenciyim.lise 3 te bas ağrılarımdan dolayı doktora gittim.eeg film falan istediler ve sonuçta doktor bana epilepsi hastası olduğumu söyledi.ben ve ailem çok şaşırdık.ben ilk basta inanamadım ve kabul etmek istemedim.sonra tedaviye basladık.1 ay ilaç kullandım ama ben sürekli kullanmadım.ilaçlar asırı derecede beni etkilerdi.devamlı uyuyordum ve saf gibi dolaşıyordum.sonraları bir kaç kez daha doktora gittik ve ilaçlar verdi ben hiçbirini kullanmadım.su anda hastalığımın belirtilerini asırı derecede görüyorum.telefonda,arkadasımla konusurken farketmiyor herhangi biyerde aniden tutuluyorum ve titriyorum.konusamıyorum.aradan 5 6 saniye geciyor ben zorla kendimi toparlıyorum.sonrada devam ediyorum.eskiden karsımdakilerin bunu farkedip etmediğini merak ediyordum ama şimdilerde farkına varıyorlar.çünkü tutulma sürem uzadı gibi,ne yapacağımı bilmiyorum.şimdiden tesekkurler…

  Cevapla
 73. Âkinci fadime

  benim 7 aylik bir erkek yiyenim Epilepsi hastaligna yakalndi su an Hastanede haplarla tedavi ediyorlar.Bütün ayle olarak yikildik bize bu konuda en iyi uzman olan Türkiyede bir hastane tavsiye etmenizi rica ediyorum .Anne ve babasi caresizler ,bir ümit iylesmesi icin ariyoruz napicamizi bilemiyoruz bu konuda.Bir bebegin aci cekmesi cok aci .Günde 3-5 kez kriz geciriyor .kücük oldugu icin erken tedavi mümkünmü acaba kurtulma sansi varmi doktoru yüzde 10 demis oda sakat kalabilirmis.Lütfen bize bu konuda yardimci olurmusunuz istanbulda en iyi hastane hangisi bu konuda. simdiden size tesekkür ediyorum..

  Cevapla
 74. sssssssssss

  ben 18 yaşındayım ben baş ağrılarım için doktora gittim ben tomografi ve eeg istedi tomografide bir şey cıkmadı ama eeg de bi bozukluk cıktı doktor bana epilepsi hastalığından bahsetti ben inanmadın ve ailemde inanamadı daha doğrusu inanamak istemedik ve beyin cerrahisine gittik ve ben emar istedi yarın emar sonuçlarım cıkacak cok korkuyorum ne olursunuz bana yardım edin lütfen ne yapmalıyım ALLAH HERKEZE ACİL ŞİFALAR VERSİN…….

  Cevapla
 75. mert

  slm herkese….ben kendim için deil sevdigim için yazıyorum epilepsi hastasıymış bana bahsetmedi arkadaşlarıyla konuşurken öğrendim ve bu hastalıkla ilgili 2 sey sorcam tedavisi var mı 2 sonun ölüm deil dime şimdiden cvb larınız için çok ama çok teşekkür ediyorum selametle….

  Cevapla
 76. ali kotanak

  epilepsinin tedavisi nedir bilen varsa bana gönderirse sevinirim

  Cevapla
 77. ÇAĞLAR

  iyi günler ben kardeşim için soarcaktım kardeşimde
  öyle bir hastalık yok ama annem doktpra söylemiş kardeşim deaslın da hiç görmedik küçük ken havale geçirmişti ilerde kollayın dedi doktor sonra annem üniversitedeki doktora ilk uyuma anında elllerini normal
  sıkıyo muş sıkma değil de görünüş iti bariyle ve annem elleince kardeşim ani hareket ediyo bana yardımcı oluurmusunuz

  Cevapla
 78. gülşah yıldırım

  ben 18 yaşında bir genç kızım bu epilepsi hastalına bende yakalandım sürekli nöbetlerim oluo dişlerim gıcırdıyo ve kendimi kasıorum bu hastalıktan çok korkuorum umarım sonu gelir ben ve benim gibilere allah sabırlık versin ve yardımcıları olsun diorum.

  Cevapla
 79. firdevs

  bende 3 yıldır sanırım bu hastalıgı tasıyorum buyuk ihtimalle ailemin baskılarından şüpheleniyorum herseyı dert ederdım ve düşünürdüm hergece aglar çaresız kalırdım yanlızdım yanımda kımse olmazdı hala rahatsızım ne yapsam nasıl davransam bılmıyorum suan 16 yasındayım aca ne zaman hastalıgım gececek????bir sewdigim var çok sewiyorum bilmesini isterim ama cesaret edip söyleyemıyorum ya benı tek ederse ……..suan nöbet geçirmiorum ailem şüphelenıyo üstüme çok düşüo ama benıde uzuyolar kötü hastamıyım diorum acaba

  Cevapla
 80. mehmet yıldırım

  öncelikle bu yazışmamı dikkate alacak aydın kişileri çok tşekürlerimi sunarım şimdi benim 20 yaşında bir kardeşim var bu epilepsi denen hastalığa bulaştı ve bu duyrumu beni ciddi anlamda tedirgin ediyo bu nöbet durumuda şöyle genelde ayda bir olurdu yaklaşık 3_5 daka sürerdi nöbeti yerde kendini sıkarak gerilirdi ama ona özel doktor tafsiyesi üzerine depagin denen bi hap aldık ve bu nöbeti daha erteledi ama yinede tam tedavi olmadı bunun tedavi edebilecek insan lütfen bana ulaşsın şimdiden siz değerli insana sozsuz teşekürler sunarom

  Cevapla
 81. REYHAN

  öncelikle bu bu tür bilgilerle bilgilendirildigim için şuan kendimi çok şanslı hissediyorum.benimde babam epilepsi hastası ve kendisi 53 yaşında ve bir yıldır bu rahatsızlıgı devam ediyor. onun için çok endişeleniyoruz.ayda bir kere mutlaka nöbet geçiriyo ve bu nöbetler genellikle gece oluyo.nedeni ne olabilir acaba biz ailesi olarak çok zor durumda kalıyoruz .bir çok hastaneyede müracat ettigimiz halde henüz tam anlamıyla yeterli bir cevap alamadık .ve şuan babamda zeka geriligide belirgin olmaya başladı.umutkanlık söz konusu.acaba biz ailesi olarak ne yapabiliriz?yardımcı olursanız şimdiden çok teşekkür edrm.vereceginiz bilgileriniz için.

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir