Cinsel Yorgunluk

Belirtileri: Bitkinlik, ayakları sürüyerek yürüme, çabuk terleme ve üşüme, nefes darlığı ve en hafif işten sonra bile kalp vuruşlarında hızlanma, başta ağırlık hissedilmesi, göz kararması, titreme, iştahsızlık, hafif sindirim bozuklukları. Aşırı yorgunluklarda: Uyku bozuklukla-

rı, dikkatin zayıflaması, mide bulantısı, iş sırasında güçsüzlük belirtileri (örne­ğin durup dururken bayılma), bel ağrıları, sinirlilik, hipokondri. Genellikle iyi beslenen ve dinlenen bir kişide yorgunluk ne gibi nedenlerle ortaya çıkar? Küçük beyin ya da serebellum adını alan beyin bölümünün hastalıkları (bu bölge içine doğru gerçekleşmiş beyin damarları kanamala­rı urlar v.b.) kaslarda güçsüzlük, kolay yorulma, hareket halinde (intertion tremor) ya da duruş halinde (statik tremor) istek dışı titremeye v.b. neden­ler olabilir.

Aşırı enerji kaybına yol açan hareketler (Örneğin; spor, cinsel birleşme v.b.) de fizyolojik yorgunluğa sebep olurlar. Bu fizyolojik yorulma, kişiyi istirahata .yöneltip tükenmiş olan enerji depolarını doyurabilmesini sağlama amacını gü­der. Cinsel birleşim süresince orgazma ulaşan erkeklerde 150 kaloriye eşit-bazan daha fazla-  bir  enerji  tüketimi

olduğu bulunmuştur. Kadınlardaki tüke­tim bu değerin çok kere altındadır. Tiroid iç salgı bezi normalden yavaş çalışan­larda da yorgunluk görülür. Bir de organik bir hastalık bulunmadığı, gere­ğinden çok enerji, tüketilmiş olmadığı halde kendini yorgun hisseden kimseler vardır: Bu yorgunluklara psikolojik ya da nörotik yorgunluk adı verilir. Depresyon (bunalım) şeklinde kendini gösteren ruhsal sarsıntı ve hastalıklarda bu çok görülür. Gerek geçici nedenlere bağlı gerekse uzun süreli psikolojik ya da nörotik yorgunluklarla cinsel ilişkile­rin gevşemesine yol açabilirler. Yukarıda anlatılmış olan bütün yorgunluklar tiplerinde sebebe göre tedavi yapılması gereklidir.

15-20 günden fazla sürmüş olan aşırı yorgunluklarda bir iç hastalıkları uzma­nının değerlendirmesine baş vurulmalı eğer bu işlem bir gövdesel somut neden ortaya çıkarmamışsa psikiyatri uzmanına başvurulmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir